Data set

Beweegstimulering met de E‐fit fiets

Beheerder

Carla Scholten

Contact

carla@embeddedfitness.nl

In dit rapport wordt verslag gedaan van een effect‐ en procesevaluatie van een interventie waarbij E‐fit fietsen geplaatst werden op basisscholen. De E‐fit fiets is een geavanceerde hometrainer met daaraan gekoppeld een computer en beeldscherm waarop verschillende parkoersen gereden kunnen worden en een spelletje gespeeld kan worden. Dit onderzoek naar de E‐fit fiets werd gedaan in opdracht van Agis Zorgverzekeringen, Embedded Fitness en Jump het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank gaat uit naar de scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De leerkrachten hebben de school opengesteld voor het plaatsen van de E‐fit fietsen en het verzamelen van onderzoeksgegevens, en hebben tevens ruimte gemaakt in het lesprogramma om leerlingen de gelegenheid gegeven van de fietsen gebruik te maken. Ook de kinderen worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme.

Medium 59d49b81a8430c00bc1e7d76 3a7e6745edf6981503e9

Gerelateerd nieuws

Toon alles

Gerelateerde data sets

Toon alles