Data set

Groeispurt turnen dames

Beheerder

Nienke Ekelenkamp

Contact

0620371008

nienke@isldb.nl

Periode van

2017-06-01

Periode tot

2017-11-30

Data sets

In de dataset is voor elke turner gedurende een periode van 5 maand de groei en het gewicht bijgehouden. Eenmaal in de twee weken is de Peak Height Velocity berekend.

Omdat turn(st)ers een hoog trainingsvolume hebben zijn zij extra kwetsbaar voor blessures. Met name groei en trainingsbelasting zijn hierin belangrijke factoren. De coach van het Flik-Flak Dames Team (inmiddels RTC Zuid) wil zijn turnsters zo optimaal mogelijk kunnen laten trainen, waarbij blessures zoveel mogelijk voorkomen worden. Om dit te realiseren moet de coach inzicht krijgen in zijn individuele turnsters, hun groeiontwikkeling en hun trainingsbelasting. Aan de hand van dit onderzoek (en deze dataset) is de groei per turnster in kaart gebracht en gekoppeld aan de literatuur. Individuele profielen zijn gemaakt en adviezen/tips voor de coach zijn gecreëerd. In de dataset is voor elke turner gedurende een periode van 5 maand de groei en het gewicht bijgehouden. Eenmaal in de twee weken is de Peak Height Velocity berekend.

Een samenvatting van het gehele onderzoek:

Introductie: Omdat turn(st)ers een hoog trainingsvolume hebben zijn zij extra kwetsbaar voor blessures. Met name groei en trainingsbelasting zijn hierin belangrijke factoren. De coach van het Flik-Flak topsport team wil dat zijn turnsters zo optimaal mogelijk kunnen trainen, waarbij blessures zoveel mogelijk verminderd / voorkomen moeten worden. Om dit te kunnen realiseren moet de coach inzicht krijgen in zijn individuele turnsters, hun groeiontwikkeling en hun trainingsbelasting. Met deze inzichten kan de coach zijn training aanpassen aan het individu, met name in periodes waarin zijn turnsters het meest kwetsbaar zijn voor blessures.
Methode: zestien turnsters namen deel aan dit onderzoek. Peak Height Velocity is bij hen gemeten, samen met de ervaren trainingsbelasting en blessures (dit door middel van de RPE en de Oslo Sports Trauma Research Centre Overuse Injury Questionnaire) . Relaties tussen deze parameters zijn nagegaan op groepsbasis (aan de hand van een Univariate Analysis of Variance). Daaraan toevoegend zijn de verschillen in groei tijdens trainingsweken en tijdens rust nagegaan op groepsbasis (met een Paires Sample T-test). Individuele resulaten zijn vervolgens weerlegd aan de groepsresultaten en aan de literatuur.
Resultaten: geen significante relaties zijn gevonden tussen groei en blessures (p > 0.05), BMI en blessures (p > 0.05) en trainingsbelasting en blessures (p > 0.05) in deze onderzoeksgroep. Individuele resultaten zijn omgezet in profielen, waarmee tips voor de coach zijn gecreëerd.
Discussie: Op groepsbasis zijn geen significante resultaten gevonden tussen bovengenoemde parameters. Dit kan komen door de kleine populatiegrootte en missende data. De individuele profielen zijn helpvol voor de coach om zijn training te kunnen aanpassen, waardoor blessures verminderd/voorkomen kunnen worden. Methodes gebruikt in dit onderzoek zijn betrouwbaar en valide voor het in kaart brengen van de groei, trainingsbelasting en blessures in individiuele turnsters.

  Share

Gerelateerd nieuws

Toon alles

Gerelateerde data sets

Toon alles