Data set

Wedstrijduitslagen Turnen Dames

Beheerder

Maurice Aarts

Contact

0628351624

maurice@isldb.nl

Periode van

2002-02-01

Periode tot

2017-06-30

Data sets

Early Achievement – Late Achievement De Koninklijke Nederlandser Gymnastiek Unie (KNGU) houdt de uitslagen bij van alle sporters die deelnemen aan wedstrijden. Er is een dataset beschikbaar van alle wedstrijden van alle turnsers vanaf 2002 t/m 2017.

Medium 5a8ade7a3bfa5d00c175504b c55f039cbeb0af8825b6

Early Achievement – Late Achievement  

De Koninklijke Nederlandser Gymnastiek Unie (KNGU) houdt de uitslagen bij van alle sporters die deelnemen aan wedstrijden. Er is een dataset beschikbaar van alle wedstrijden van alle turnsers vanaf 2002 t/m 2017.

Het betreft niet alleen de uitslagen van topsportdivisies, maar ook de uitslagen van wedstrijden in lagere divisies.

Middels deze resultaten is het mogelijk om de ontwikkeling van alle atleten in kaart te brengen naar aanleiding van de wedstrijdresultaten over hun gehele turncarrière. Als we Sanne Wevers als voorbeeld nemen dan kunnen we haar wedstrijdresultaten terugvinden, vanaf het moment dat zij de leeftijd van 9 jaar had. Inmiddels heeft zij de leeftijd van 25 jaar. We vragen ons af of zij toen ook al heel erg goed presteerde of dat zij tot de middenmoot behoorde of zelfs helemaal niet zo goed presteerde. Het is op deze wijze mogelijk om prestaties van huidige topatleten terug te vinden (late-achievers), maar ook terug te vinden hoe het turnsters is vergaan die op jonge leeftijd heel goed presteerde. Turnen deze meisjes nog steeds? Zijn zij later minder gaan presteren, juist beter of mogelijk helemaal gestopt met turnen?

Centrale vraag luidt: wat is het verband tussen Late-achievers en Early-achievers?

Hiervan afgeleid bestaat het feit dat de KNGU ieder jaar selecties samenstelt: de Oranjeselectie (voor de Senioren), Jong-Oranje (voor de Junioren) en Oranje Jong-Talent (voor de jeugd). In deze laatste selectie worden meisjes toegelaten vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ook hier geldt de vraag of er een verband is te vinden tussen kinderen die op jonge leeftijd in Oranje Jong-Talent selecties hebben gezeten, uiteindelijk ook goed presterende senior atleten zijn geworden. Met deze vraag kunnen we iets zeggen over de waarde van het prediceren van talent op jonge leeftijd in relatie tot de uiteindelijke prestaties op mondiale podium op senioren leeftijd.   

Het betreft een verkennend onderzoek welke vooral aanleiding zal geven tot veel meer onderzoek dat uiteindelijk kan helpen om de kwaliteit van selectie-instrumenten en –systemen binnen de sport te verbeteren.

  Share

Gerelateerd nieuws

Toon alles

Gerelateerde data sets

Toon alles