Ontdek

Meedoen aan sportinnovatie, uitbreiding van uw netwerk, uitwisselen van data.

Filter

Ontdek

i
Thema's
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Sectoren
i
i
i
i
i
Diensten
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Sporten
Badges

Organisaties

InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch

Stichting InnoSportLab ’s-Hertogenbosch is een praktijk sportlab waar de gymnastische top- en breedtesport voor technologische en innovatieve ondersteuning terecht kan. Er wordt samengewerkt met een vaste en compacte kerngroep aan partners uit de sport, het bedrijfsleven, het onderwijs en de provinciale en gemeentelijke overheden. Specifieke expertise heeft het lab op het gebied van videofeedback en –ondersteuning en het uitvoeren van hoogwaardige metingen tijdens nationale en internationale Turnkampioenschappen.

Medium 571640e54e1f1a001d2705d1 4434b442af66551535fd

InnoSportLab Den Haag - Innovaties in Zeilen

Het Sportinnovator Centrum InnoSportLab Den Haag heeft als missie: meer zeilmedailles, meer mensen die actief gaan zeilen en meer business. Het centrum is gespecialiseerd in de zeilsport, een sport waarin Nederland bij de besten van de wereld hoort. Centraal in het centrum staat het stimuleren van bedrijvigheid, hoogwaardige dataverwerking en het faciliteren van bijzondere trainingsmogelijkheden voor topsporters. Ook wil het centrum met slimme innovaties de zeilsport toegankelijker maken voor een breder publiek.

Medium 57189be709370d001d68b316 025357ad1e9a52ed2921

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Medium 5719d5b97a03ce001d772092 535e2c4d07b013e08334

Sport Data Center

Sport Data Center (SDC) is the Dutch National Center for Data Analytics and Intelligence in Sports. SDC offers high level scientific expertise in big data analytics and human/computer interaction.

Medium 5719fc1f7a03ce001d7720a2 18b9be6a15ff8df4f2d6

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten: de juiste kennis zorgt voor een snellere revalidatie of lager arbeidsverzuim, meer participatie van mensen met een handicap, goed geschoolde trainers en coaches of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

Medium 571a325513e0d7001d1bdef0 87c23410b0796e43a595

Younite in Sport

Medium 572cc9bf0d3576009bbeaa2a de5531c5a48416db0232

ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Medium 5730a3b71c960c009b22369c 9d24e8b94573c5fb2d90

InnoSportLab de Tongelreep

Fieldlab De Tongelreep brengt sport, kennisinstituten en bedrijfsleven samen en is hét internationaal erkende kennis en innovatiecentrum binnen het zwemmen.

Medium 57586cc0c29ca0009b211aa8 fc06a2d1e01392418dd8

SMA Midden Nederland

SMA Midden Nederland is hét sportmedisch adviescentrum in Amersfoort voor de duursporter.

Medium 57e29427de9c89009b93c042 b65737a235f7187274b2

Sport Innovator Centre Limburg

Sport Innovator Centre Limburg heeft een heldere missie: kennisontwikkeling die resulteert in sportinnovaties voor topsport met een economische spin-off.

Medium 57e4e494de9c89009b93c04e 8e98f4be456ff4bc1385

15KM

15KM begeleidt nieuwe en doorgroeiende ondernemers. Onderneem samen met een team.

Medium 57ea4a268f121d009beb59ad 9b3555bc4485cf34215b

HIT2

Onderzoeksteam van het Hamstring Imaging Trial

Medium 57ec25a49b6151009b441054 ff71ed90c5f474f1da6f

Sports and Technology

Het cluster Sports and Technology is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en SportFieldLabs, nauw verbonden met de overheid. Zij worden bij elkaar gebracht om samen te komen tot (sociale en technologische) innovaties op het gebied van sport en vitaliteit. Binnen dit cluster worden partijen doorlopend met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaring te delen in een sfeer van open innovatie en co-creatie. Via ontmoetingen en bijeenkomsten in real life, maar ook online via een community van (mkb-)bedrijven. Waar mogelijk geeft Sports and Technology ondersteuning.

Medium 57ee430fc7018d009b9c8e04 5cbd2230741ce5bba698

360SportsIntelligence

Wij maken videaoanalyse toegankelijk voor iedereen. De integrale video oplossing voor de hele club.

Medium 57ee6508c7018d009b9c8e11 85ae6c9d75674bfdb4de

Vrije Universiteit Amsterdam

The department of Human Movement Sciences performs research covering a broad spectrum of fundamental and applied work in human movement. The research is multidisciplinary; we combine physiology, psychology, mathematics and (bio) mechanics, and have an integrative and translational approach. Our research is mainly experimental, and focuses on the movement of man in relation to his surroundings and to the musculoskeletal system. This is to examine both the normal and the pathological functioning. In addition to the fundamental research we do research that focuses on the application of the knowledge we obtained, with the aim of optimizing mobility in for example sport and rehabilitation. Our research is largely funded by parties outside the university, such as NWO, STW, EU, and charities.

Medium 57f7a5b66034c2009ba0db47 7547b357b895e94b2abc

Innovatielab Thialf

Thialf is het schaatshart van de wereld. Om deze voorsprong te continueren en verder te bouwen is innoveren een must! Het Innovatielab Thialf zal ervoor zorgen dat de schaats- en skeelersport beter meetbaar, interactiever en toegankelijker wordt en vooroploopt in het digitale tijdperk.

Medium 57f7aead6034c200a2a0db22 bddd0ab6178695491dcc

HiBe Sorts, Research & Development

Kwantitatief onderzoek, coaching en training van (duur)sporters, en het begeleiden en coachen van individuen en organisaties om zichzelf te verbeteren zijn de drie pijlers van HiBe Sports, Research & Development.

Medium 57fb4ee97690d0009b2e6f63 695023be5d59afac37cd

KNVB

De KNVB is een begrip in Nederland, als grootste sportbond met ruim 1,2 miljoen leden en meer dan 500 medewerkers. De KNVB Campus heeft een duidelijk streven, het realiseren van een Open Voetbal Innovatiecentrum. Met de start van de KNVB Campus medio 2016 wordt aan 25 nationale teams ruimte geboden om te trainen. Daarbij zal de campus dienen als het meet-, test- en opleidingscentrum op het gebied van voetbal. Doel is om te komen tot een centrum waar ideeën bij elkaar komen, waar sports data worden vastgelegd en geanalyseerd dankzij een infrastructuur waarbij de innovaties direct terug kunnen vloeien naar de (top en breedte)sporter.

Medium 57fb741037db42009b6338f5 451e7e8b39c32b4c53e6

Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Binnen het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam samen. Vanuit AISS zoeken wij nauwe samenwerking met sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam.

Medium 57fb78cb3d521900a24f8ecd fc120cea78c91ef0297b

Mulier Instituut

Betrouwbare kennis voor de sport: wetenschappelijk verantwoord en beleidsmatig relevant

Medium 57fb926837db42009b633900 a3a378f73779cc441f77

Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten is een platform voor onderzoek en innovatie op het gebied van aangepast sporten. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en sportbonden ontwikkelen wij producten en diensten voor sporters met een lichamelijke beperking.

Medium 57fbacc33d5219009b4f8efb 84adf46f11131b8b1f07

SportsImproVR

SportsImproVR ontwikkelt Virtual Reality sport trainingen.

Image placeholdericons organisatie

2M Engineering

Health, Sports & Industrial Sensor Solutions 2M creëert innovatieve sensor producten. Wearables, e-health en sport oplossingen.

Medium 57fe3c570d873b009b289a4f 99794e0adc0716e80f15

Picoo B.V.

Picoo ontwikkeld innovatief, interactief buitenspeelgoed. Winnaar van de Sportinnovator XL prijs 2016!

Medium 5808996c1fae20009b809db1 250a725fbe9525514bdd

Sportcentrum Papendal

Medium 58b3faf1d6e3ca00babc1b29 8ef8405e7a57c7fe6f1f

InnoSportLab Sport & Beweeg!

Het bevorderen van een gezonde, actieve levensstijl is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze maatschappij. Plezier in sport is een intrinsieke motivator, en daarmee de meest effectieve manier om mensen duurzaam actief te krijgen. InnoSportLab Sport & Beweeg! ontwikkelt daarom innovaties waarmee meer mensen met plezier gaan bewegen.

Medium 58871a4932b14b00b05bd6a6 f00c74ff26c1724ab5ef

Running 20/20

Versnellen van innovatie van de hardloopervaring, door middel van Meetups, als middel voor kennisontwikkeling en kennisdeling.

Medium 58876e4332b14b00b05bd6ab 24db83f8f3e945641a8a

Runline

Runline is een bedrijf i.o. welke als doel heeft innovatieve oplossingen en tools te ontwikkelen voor sportevenementen in Nederland.

Medium 588a1a761ea6fc010796d3e4 6a200f860e5b4de1ba14

Arko Sports Media

Arko Sports Media is specialist in communitymanagement van diverse online platforms, zoals SportNEXT, Sport&Strategie, Sponsorreport en Sportinnovator. Met platforms als Hardlopen.nl en Sport.nl is Arko Sports Media ook voor de sportconsument de informatiespecialist om een actieve leefstijl te promoten.

Medium 5890628df17bf700ce2d089e cf62f3dbb3c75707b1b8

Mullens Sports & health innovations

Dé vertaler van kennis naar de beroepspraktijk

Medium 58ac1ca8f17bf700ce2d090a d176a8cffa9fd3f55551

EquInnoLab.

EquInnolab is de plaats waar sport en innovatie samenkomen voor de paardensport. De ontwikkeling van combinaties staat centraal gebruikmakend van innovatieve trainingsmethoden. We bestaan uit een samenwerkingsplatform op onze faciliteit en een trainingscentrum.

Image placeholdericons organisatie

Eat2Move

Dé innovatie-hub voor voeding en bewegen Topcentrum Eat2Move werkt aan optimale voeding voor de bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg. Nieuwe kennis leidt direct tot innovatieve trajecten met bedrijven voor de ontwikkeling van diensten en producten.

Medium 58adb6b9f17bf700ce2d091f 78dc53f7d5d028f470f0

KNWU

Image placeholdericons organisatie

KNVB Campus

Op de KNVB Campus werken voetballiefhebbers aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetball. Door het aanbieden van faciliteiten op sportief en sportmedisch vlak, en door intensief samen te werken met wetenschap en bedrijfsleven. Om zo te innoveren. De KNVB Campus zoekt nadrukkelijk de samenwerking met kennisinstituten in ons land.

Medium 58b59fb030fe0f00bb6dcbf9 0d7158ccf325c940cc41

IXL Netherlands B.V.

IXL Netherlands B.V. is een innovatieve Nederlandse onderneming die unieke technologische concepten ontwikkelt van idee tot aan de markt. Het bedrijf kiest technologieën die bijdragen aan de waarde van de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Pulsed Electric Field (PEF) technologie die wordt gebruikt in de e-Cooker®. Dit is een radicale innovatie in de bereiding van voedingsmiddelen.

Medium 58b8409d30fe0f00bb6dcc32 3b45f8f55694eb451466

Afdeling Bewegingswetenschappen VU aMSTERDAM

Image placeholdericons organisatie

KNLTB

Image placeholdericons organisatie

MQ SchoolTest

MQ SchoolTest: Een snelle & betrouwbare test voor basisscholen om de motoriek van kinderen te meten

Image placeholdericons organisatie

Handicapp | Digitures

Gepatenteerde methode voor digitale verificatie. Eenvoudig te integreren in bestaande (sport)processen.

Image placeholdericons organisatie

NOC*NSF

Prestatie Manager, Technologie

Medium 58d8e84a3d3a0c00b865b3bf 9280d6a604e916fd7308

MYLAPS Sports Timing

Image placeholdericons organisatie

Ultimateinstability

Ultimateinstability houdt zich bezig met het trainen van dynamische stabiliteit door het ontwikkelen van innovatieve materialen en trainingsmethoden gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk.

Medium 592484c2f1395b00b2e7e365 25d1d3fd6058f44bedc0

De Haagse Hogeschool

Medium 59678c0a9c1adc00c10ea654 232bc76b85fbaa5bc526

The Physiology Academy

The Physiology Academy is de opleider in Nederland op het gebied van inspanninngfysiologie en het monitoren van de inspanningscapaciteit bij patienten en sporters.

Medium 598c7873965ee700c026467c b72d7ab84dc1d1797b0c

FC Urban

Bij FC Urban doen we niet aan vaste speeltijden of teamverplichtingen. Ook niet aan hoge contributies trouwens. Gewoon een lekker potje voetballen op een fijne spot. Die spots vind je door heel Amsterdam, van het Museumplein tot aan het Oosterpark. Jij hoeft alleen maar op te komen dagen en wij regelen de rest: scheidsrechter, bal, hesjes twee goals, een team en een tegenstander. Zo makkelijk kan het zijn

Medium 599d5610965ee700c026468a c1fd70f57a35de932477

TeamNL, NOC*NSF

Image placeholdericons organisatie

myTemp BV

myTemp BV ontwikkelt een slikbare kerntemperatuur sensor die nauwkeurig, betaalbaar en continu temperatuur van het lichaam waarbij de sporter er minimale hinder van ervaart en die zonder veel specifieke kennis te gebruiken is. Deze capsule is zowel ten bate van de breedtesport als de topsport. De aanleiding vanuit de breedtesport zijn de onbekendheid van deze parameters en het overlijden van recreatieve sporters tijdens sportevenementen zoals de Vierdaagse in 2006 en hardloopevenementen zoals de Dam tot Damloop in 2014. Na het onwel worden van deze sporters werd een hoge temperatuur kan gemeten wat hun fataal kan zijn geworden. Voor de topsport kan kerntemperatuur naast hartslag en vermogen een derde indicator worden voor prestatie en prestatieverbetering tijdens evenementen in extreme weersomstandigheden zowel laag als hoog. Om te kunnen sturen en te anticiperen op de parameter kerntemperatuur, mogelijk in combinatie met andere parameter is data nodig van zowel top- als breedtesporters. Er zijn reeds capsules verkrijgbaar die op dezelfde manier werken, echter deze capsules zijn onvoldoende nauwkeurig en niet praktisch waardoor ook continue meting niet mogelijk is. Daarnaast zijn deze capsules vooral te prijzig (concurrent CorTemp: 58,- per capsule exclusief meetsysteem) waardoor onderzoek en gebruik door sporters voor prestatieverbetering op grote schaal niet haalbaar is. Door de hoge kosten van concurrerende producten is onderzoek en daardoor data die kan leiden tot preventie van oververhitting of prestatieverbetering nog niet haalbaar. myTemp BV heeft een capsule en meetband ontwikkelt die hier wel in kan voorzien.

Medium 59c22f85fcf8c600b6d69cc4 d3000f39ada2ce0218ee

Bewegen in het onderwijs

Het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs is een initiatief van Embedded Fitness en Janssen-Fritsen. Dit centrum is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren. Dit door innovaties te ontwikkelen voor het bewegingsonderwijs, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen gericht op bewegend leren. Deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een plek vinden in zowel sportaccommodaties als in de schoolsetting zelf.

Medium 59c3be93fcf8c600b6d69cec bfe6de7c206adff48e25

ProCare BV

ProCare streeft ernaar om duurzame en innovatieve oplossingen te leveren aan bedrijven en organisaties in de zorg en de sport. We hopen hiermee te bereiken dat ieder individu, van de revaliderende sporter tot de 65-plusser die graag actief blijft, het maximale uit zichzelf kan halen.

Medium 59cbfa52a8430c00bc1e7cfc 9b2a5ef10248b33677be

Lode BV

Ever since Freerk Lode manufactured the first electro-magnetic cycle ergometer in 1952, accuracy, reliability and durability have been fundamental for further developments. Having started years ago in the small market of cardiology and pulmonary function, Lode BV has become a specialist in the complete spectrum of medical ergometry. Lode is world renowned as a manufacturer of high quality ergometers and the Lode brand stands for accuracy, durability and ergonomic design. The Lode product range varies from bicycle ergometers and treadmills to recumbent, arm and supine ergometers and ergometry software.

Image placeholdericons organisatie

Novasports Sport & Beweeg

Novasports ontwikkelt en verkoopt innovatieve sport-, spel- en trainingsproducten en -concepten die mensen uitnodigt te bewegen. Door sport- en spelartikelen te ontwikkelen die de plezierprikkel aanspreekt, worden mensen vanuit hun intrinsieke behoefte uitgenodigd, “samen” te bewegen.

Image placeholdericons organisatie

Health Connection

Image placeholdericons organisatie

UMC Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Image placeholdericons organisatie

Fit Happens

Fit Happens biedt uitdagende en effectieve trainingen voor alle leeftijden en niveaus, op de Kop van Zuid in Rotterdam. Fit Happens heeft ook een app ontwikkeld, FIT HAPPENS 010. Geïnspireerd door de leuke reacties van deelnemers en passanten bij mijn bootcamp lessen en de wens om beweging onder Rotterdammers op een laagdrempelige wijze te bevorderen, ben ik in samenwerking met CityLab010 een project gestart waarin de buitenruimte als één groot sportterrein wordt getoond. De app is gratis beschikbaar. Er is interesse getoond vanuit andere steden om de app op meerdere plekken beschikbaar te maken en nieuwe routes te creëren. Hiermee hoop ik zoveel mogelijk mensen buiten aan het sporten te krijgen in hun eigen buurt. Om uitbreiding en analyse mogelijk te maken is samenwerking gewenst. Als er interesse is neem dan vooral contact op.

Medium 59cd162da8430c00bc1e7d53 6bf20b2533339c8ad2b0

European Turf Group

European Turf Group is onderdeel van Recreational Systems Europe (RSE). Specialist op het gebied van sportinfrastructuur. European Turf Group is een producent van kunstgras in velerlei toepassingen. Hybride, Sport, Golf en Landscape. RSE richt zich op innovaties in de sportinfrastructuur. wo LED verlichting voor gras, veldverwarming, modulaire base en beschermingssystemen.

Medium 59ce0b6da8430c00bc1e7d5e dbb34a4481a4fa9a4bef

SWMMR

Image placeholdericons organisatie

CEM SportSupport

Meedoen levert je vitaliteit. CEM SportSupport ontwikkelt projecten voor mensen waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Omdat ze een chronische ziekte, beperking , taal of cultuurbarrière hebben. Veelal in een uitkeringssituatie zitten en waarvoor het moeilijk is om werk te vinden. We voeren deze projecten uit volgens onze werkwijze 'Sportpark in Beweging'. Samen met de organisaties: Buurt, Bedrijven, Onderwijs, Sportverenigingen en Zorgorganisaties verzorgen we van start tot finish te uitvoering.

Image placeholdericons organisatie

Sport Science Institute Groningen

Sport plays an important role in everyday life, whether it is in terms of healthy ageing (getting and staying fitter for longer), elite level top performance (achieving international recognition, gaining endorsement and creating sporting role models), or socio-cultural benefits for wider society (sharing beliefs, values and common goals

Medium 57692949d027cd009b2a3168 df635a09851ddc6fb629

Data sets

Data over Bouw mee aan Sport Data Valley

Image placeholdericons dataset

Rondje Schoonhoven

Image placeholdericons dataset

Biomechanische startanalyse

Deze data is vergaard met behulp van video-analyse. In de datasheet worden verschillende parameters tijdens de zwemstart gekoppeld aan een zwemmer en prestatie op dezelfde start.

Medium 57f69543313eab009be6a0f1 0fe65f99227268a9b89b

Biomechanische keerpuntanalyse

Vanaf 2010 verzamelen we data van keerpunten bij zwemmers van allerlei niveau''s en leeftijden. In deze database zijn verschillende parameters van een keerpunt zoals contacttijd, afzethoek en aanzwemsnelheid gecombineerd met de prestatie van de keerpunten. Doel is om zowel individueel als gemiddeld het perfecte keerpunt in beeld te brengen.

Medium 57f76232d533f1009b7ace92 afc61b219b5a06f6b4e7

01 Rondje Schoonhoven

Image placeholdericons dataset

Mulier databestanden (DANS)

Mulier databestanden (DANS)

Medium 57fc99b4bcf671009bb43938 cde48f37041206f29852

Low Lands Fitness Registry

Image placeholdericons dataset

Validity, Reliability, and Inertia of Four Different Temperature Capsule Systems

Vergelijking van vier verschillende temperatuurcapsules waaronder de myTemp capsule. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28816921

Image placeholdericons dataset

Papendal Voedingsapp

Binnen Sportcentrum Papendal is met een aantal samenwerkingspartners de Papendal Voedingsapp ontwikkeld. Op basis van het kassa-registratie van het Topsportrestaurant in de Arnhemhal wordt de voedingsinname van sporters individueel gemonitord.

Image placeholdericons dataset

Testbatterijen

Voor diverse topsport- en talentprogramma’s op Papendal zijn sportspecifieke testbatterijen samengesteld om de ontwikkeling van de sporters te monitoren. Op deze manier wordt sinds meerdere jaren data van verschillende sporten in verschillende leeftijdscategorieën verzameld.

Medium 5968bad49c1adc00c10ea66f bae3a98adfe7793242ed

Multidisciplinaire database

De CTO programma’s op Papendal maken gebruik van een breed scala aan faciliteiten en diensten van het CTO. Daarbij hoort ook gebruik van het multidisciplinaire databasesysteem, Athletic Logic.

Medium 5968d5a39c1adc00c10ea675 84d3e76f798ac7c2290c

Bewegen met computergames

In Nederland is sprake van een groeiend aantal kinderen met overgewicht en obesitas. Dit kan onder meer verklaard worden doordat de hoeveelheid lichamelijke activiteit de afgelopen jaren is afgenomen waardoor het energieverbruik door lichaamsbeweging te laag is ten opzichte van de energie-inname uit voeding. Het blijkt wel dat een te gering percentage van de jeugd aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen (NNGB; iedere dag minimaal 60 minuten tenminste matig intensief lichamelijke actief) voldoet. Er is sprake van een toenemende lichamelijk inactieve leefstijl die mogelijk wordt veroorzaakt door een groeiende passieve vrijetijdsbesteding zoals televisie kijken en computeren. Bewegingsstimulering dient zich zowel te richten op een toename van lichamelijke activiteit als op het terugdringen van perioden van inactiviteit. Niet alle kinderen hebben echter belangstelling om te sporten en te bewegen. Voor kinderen die wel belangstelling hebben in gamen, maar weinig bewegen kan men mogelijk games gebruiken om kinderen meer te laten bewegen.

Medium 59d49852a8430c00bc1e7d6f 584f8e527607d30f7cfb

Beweegstimulering met de E‐fit fiets

In dit rapport wordt verslag gedaan van een effect‐ en procesevaluatie van een interventie waarbij E‐fit fietsen geplaatst werden op basisscholen. De E‐fit fiets is een geavanceerde hometrainer met daaraan gekoppeld een computer en beeldscherm waarop verschillende parkoersen gereden kunnen worden en een spelletje gespeeld kan worden. Dit onderzoek naar de E‐fit fiets werd gedaan in opdracht van Agis Zorgverzekeringen, Embedded Fitness en Jump het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank gaat uit naar de scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De leerkrachten hebben de school opengesteld voor het plaatsen van de E‐fit fietsen en het verzamelen van onderzoeksgegevens, en hebben tevens ruimte gemaakt in het lesprogramma om leerlingen de gelegenheid gegeven van de fietsen gebruik te maken. Ook de kinderen worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme.

Medium 59d49b81a8430c00bc1e7d76 3a7e6745edf6981503e9

Wii want to be fit

Embedded Fitness en Zuid-zorg zijn in samenwerking gegaan om kinderen tussen de 7 en 14 jaar te testen op beweegactiviteiten en voedingskennis. Twee studenten van Fontys sporthogeschool en een voedingsdeskundige hebben dit op een reguliere basisschool uitgevoerd genaamd; "Onder de wieken". Verder zijn de testen voortgezet op het speciaal onderwijs. Hier zijn 3 scholen voor in aanmerking gekomen. Dit zijn De Beemden, Ekkersbeek en de Brandaan. De Beemden en Ekkersbeek is speciaal voortgezet onderwijs en de Brandaan is speciaal basisonderwijs. Deze interventie heeft vorig jaar ook plaats gevonden op diverse scholen. Deze interventies zijn voornamelijk uitgevoerd op het reguliere onderwijs. Omdat hier al gegevens uit voort zijn gekomen, is de keuze gemaakt om dit jaar de interventie uit te voeren op het speciaal onderwijs.

Medium 59d49f7ba8430c00bc1e7d7f 44e08e3f443fd6cbc829

Services

De windstille snelheid

Image placeholdericons service

Watson - IOT platform

Image placeholdericons service

Sport eXperience

Image placeholdericons service

Ontwikkeling innovatieprojecten Sports and Technology

Image placeholdericons service

Verenigingsmonitor

Met de MI verenigingsmonitor wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

Medium 589db466f17bf700ce2d08c7 5a9a79470796769e379f

Vitaliteitsindex

Het MI heeft een index ontwikkeld waarmee snel een beeld kan worden gekregen van de vitaliteit van verenigingen.

Medium 589db543f17bf700ce2d08cc 517916ef5f7434c69c72

Ruimte-instrument

Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument beschikbaar

Medium 589db6b4f17bf700ce2d08d1 077ce5772dbfde096878

G-sport: sportmatch

Samen met Onbeperkt Sportief heeft het MI een instrument ontwikkeld om effectief het aanbod voor mensen met een beperking in kaart te brengen.

Medium 589db7a3f17bf700ce2d08d6 ab0d919b68a32f500678

Rekenkameronderzoek

De schat aan data waar het MI over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek maken van het MI een geschikte partner voor rekenkameronderzoek.

Medium 589db849f17bf700ce2d08db 2bbe6635f346e73bcca2

Monitor sportdeelname

Het Mulier Instituut heeft ruime ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Medium 589db967f17bf700ce2d08e0 88d569706df168c856b5

Impact sportevenementen

Rond de thematiek van sportevenementen heeft het MI een stevig track-record opgebouwd, variërend van quick-scans tot uitgebreide analyses.

Medium 589dbadbf17bf700ce2d08e5 361a5d58d2a659b61da7

Beleidsmonitors

De beleidsmonitors van het MI helpen u om inzicht te bieden in de voortgang en resultaten van uw beleidsprogramma.

Medium 589dbbcbf17bf700ce2d08ea 95018b5c029efc38b42a

Branchestudies

Het Mulier Instituut kan u helpen om snel een handzaam en intrigerend overzicht op te stellen van de stand van zaken in uw segment van de sportmarkt.

Medium 589dbd22f17bf700ce2d08ef 38a9097ca48dbf7df4aa

Onderzoeksadvies

Het MI heeft ruime ervaring in onderzoeksadvies: van het opstellen van kennisagenda’s tot het formuleren van onderzoeksprogramma’s en het aanleggen van onderzoeksnetwerken.

Medium 589dbdfdf17bf700ce2d08f4 1369c93d5f93ad683d29

data advies wielersport

Beter inzicht in je trainingen & wedstrijden? En hier doelstellingen aan koppelen? Ik help je graag verder. Contact: piotr.havik@gmail.com

Medium 58d4f95930fe0f00bb6dccdb 5707dcc9027321919349

Cursussen en workshops

Verhoog de belastbaarheid en versnel het herstelproces van uw sporters door onverwachte verstoringen aan de training toe te voegen. Ultimateinstability verzorgt workshops en cursussen, voorzien van de laatste wetenschappelijke inzichten vertaald naar best-practice op het gebied van motorische controle, het leerproces en dynamische stabiliteit.

Image placeholdericons service

Activiteiten

Vragen uit de markt, conceptuitwerking, toetsing op haalbaarheid en businessmodellen zijn belangrijke speerpunten binnen ons centrum. Er zijn vier primaire functies in dit centrum.

Medium 59c8d1b5a8430c00bc1e7cb0 871be794ff3374b474d6

Wetenschappelijk Onderzoek

Medium 5763c1af1561d1009bf39556 0afc3151d73ddc8dba2c

Personen

Bart Mouter

Manager marketing & communicatie KNZB

Image placeholdericons persoon

Maurice Aarts

Manager InnoSportLab / Human Movement Scientist

571646eb4e1f1a001d2705d7 7899e03bc02eb8a5873a

Robert Gelinck

Adviseur

571741254e1f1a001d2705db 79161822373cb82c1004

Tim Geraedts

Image placeholdericons persoon

Hans van de Wiel

Image placeholdericons persoon

Linda Jansen

Image placeholdericons persoon

Mijke Sluis

Image placeholdericons persoon

E-sites

Image placeholdericons persoon

Bas van Rens

CEO

58dbc59f02e0b600b93b3086 6d39596c1fbf216db9a9

Joost Kok

Image placeholdericons persoon

Lenneke de Voogd

Manager

Image placeholdericons persoon

Mathijs Hofmijster

5718a33c09370d001d68b31f 61aa269e328ed87b88da

Wanda Wendel-Vos

Image placeholdericons persoon

Roeland Nagel

Venture Developer

Image placeholdericons persoon

Harma Makken

Designer at IBM Client Innovation Center Benelux

571f307447579b001d2ea430 4db56857e39b19beca84

Rienk van der Slikke

Onderzoeker / hogeschooldocent

571f53da619834001d14911a 16d5ef2d787a572ef846

Thijs Eijsvogels

Inspanningsfysioloog

571f64a6e412c5001d20b2ee 1c98ec59cfbd30facdd9

Robert Witte

571f7edee412c5001d20b2f2 b3b403376ad2fe980cc0

Astrid Witte

all-round coordinator voor sportprojecten en enthousiast lesgever: sport voor je plezier!

57226ebee412c5001d20b2f7 4761b0cb12f9a7ee1167

Wim de Vrankrijker

Producer / director Events

Image placeholdericons persoon

Maroun Nader

Programmasecretaris Sportinnovator

Image placeholdericons persoon

Tim Lai

Eigenaar

Image placeholdericons persoon

Pierre de Wit

Innovatie Programma Manager

Image placeholdericons persoon

Meyke

Image placeholdericons persoon

Sander Schootstra

Image placeholdericons persoon

Ger Inberg

data scientist

59ccaf69a8430c00bc1e7d1c 60aca402a04f4a8f8cdf

Jacqueline Kronenburg

adviseur communicatie

5727070eec4995001d1eca04 26653a533349f5b1ae89

Dennis van Kooij

Datamanager

5729f08b7d2c4a009bda963a 3f0090c78d7e953c330b

John van Echtelt

Project Manager Digitale Strategie

572ca5580d3576009bbeaa0f f0fe4953593c75c56f3a

Kai Krabben

Promovendus bewegingswetenschappen

57356eb1f62bc6009bb51c47 2fb614855664bca7b6ce

Justus Beth

Opleidingsdocent

Image placeholdericons persoon

Roald van der Vliet

Innovatiemanager zwemmen

57552a90c29ca0009b211aa5 5b41fc36f95415292f5b

Bert Beverdam

Advisor: ‘Sports, Safety and Security’

Image placeholdericons persoon

Edward Rieck

Business Transformation Consultant

575e9ff1485ee2009b33bfc2 a6c631062d4137407741

Bas Douma

Business Developer

5770ccf04fbefb009b8f6f88 00d179d0ee94a499197e

Koen Muilwijk

Image placeholdericons persoon

Niek van Ulzen

Programmacoördinator sportonderzoek

577e23ec47bb00009bb63ec1 249afa6644e4fe5a6480

Paul Hover

Senior onderzoeker

57aad6a76fa0a2009bc61724 c5ad5b351062779b7f3c

Paul

Oprichter en eigenaar Ultimateinstability

57dbaf48093323009b1b4b53 11803e2fbe64b8c7e893

Emiel Almoes

Image placeholdericons persoon

Dirk Blaauw

Front-end developer

57dbdbaffe0ef1009b1659e3 99194d00b1e3f512a18c

Joris Gieske

Managing Director

Image placeholdericons persoon

Peter Blangé

KNVB

57e2866bde9c89009b93c03b 8b36bffad7712ba21c89

Anne Paquay

Business Development

Image placeholdericons persoon

Dick Zeegers

Directeur Stg Waarborgfonds Sport

Image placeholdericons persoon

HIT2

arts-onderzoeker

57ebf9d09b6151009b44104c b879fae34aa4057d7111

Rene Wijlens

manager Cluster Sports and Technology

57ee45e5c7018d009b9c8e0c 43d104b0abb34659fec9

Pieter van der Meer

Communitymanager Sportinnovator

57f51a23e424d200a0ff2400 8c4a059baac056a050ae

Carlo

Data-analist

57f62be2e424d200a8ff23ff 950abdbb1f6cac538097

Marit van Dijk

57f63785e424d200a0ff2431 aa9ba97e2c6be2b77c06

Josje van Houwelingen

Image placeholdericons persoon

Maike Koch

Image placeholdericons persoon

David Mann

Assistant Professor, Visual-motor skill acquisition

57f79df76034c2009ba0db28 20539c00a37d9fcd2ba6

Inge Stoter

Manager Innovatielab Thialf

57f7b38bd0a4fc009b0fed25 30bc02d674873dadbcfa

Jeroen Hofman

Image placeholdericons persoon

Hidde Bekhuis

Onderzoeker SMA Midden Nederland; eigenaar / onderzoeker HiBe Sports, Research & Development

57f8f356b95c6b009b25ed20 657aff4be17a3f3ca43a

Neal Damen

Manager Front Office AISS

57fb76c63d5219009b4f8ed4 b40def8f5d63fc1b145d

Stefan Alberts

Image placeholdericons persoon

John van der Kamp

Onderzoeker/Universitair hoofddocent

Image placeholdericons persoon

Victor Beerkens

Ondernemer

57fc877be1e87a009b12d87c 01af94fd857912be2a14

Machiel van Zutphen

Image placeholdericons persoon

Mulier Instituut

57fca2cfe1e87a009b12d87e e564306303cd72dbcd9b

Richard Wols

Developer/Designer IBM

57fcc1b9bcf671009bb43941 506385a939d1522215f1

Arnoud Fiolet

managing partner

57fcc6b256a87e009b0a054e af9ecd2e92f915b9d7b2

Sebastian

Market Analyst Medicc Sports

57fcdc2714d465009b343a4c 9bfe58eab28d4ccc4195

Joost Bosschert

Image placeholdericons persoon

Menke Steenbergen

CEO and founder

Image placeholdericons persoon

Rianne Ravensbergen

Post-doctoral Fellow, IPC Classification Research & Development Centre for Athletes with Vision Impairment

Image placeholdericons persoon

Arjen de Boer

Image placeholdericons persoon

Toby Baldari

Image placeholdericons persoon

Coen Lauwerijssen

Directeur Product Ontwikkeling & New Business

57fe397d0d873b009b289a4d 4b39ca0c02908f5b7fc4

Remko van den Dool

methodoloog/onderzoeker

57ff731302db08009b0da4c8 a673253be860ba558b11

Arjan Bisperink

ontwerper

5800a6a9a37a9b009b91ead9 009f258b4928ac31c9d3

Roelof Kramer

Image placeholdericons persoon

Cees Verhoef

58070aacc7ea63009b82c550 218fb13205100d498f87

Picoo B.V.

580897861fae20009b809da8 a8164f09f3df2eb77aad

Jelmer de Lange

Image placeholdericons persoon

Janno Barlage

oprichter, eigenaar Fysio24

580c7a43c062eb009b08f324 3590156141af24e132c2

Aart van der Wulp

Trainer/Coach

580d2502c062eb009b08f33b c00fd5bca10b115e9168

J.W.Kloek

Image placeholdericons persoon

Don Dijkstra

Image placeholdericons persoon

Patrick Cramers

Image placeholdericons persoon

Ramon

Image placeholdericons persoon

Gina van der Werf

Image placeholdericons persoon

Wouter Frencken

Sportwetenschapper

581b46bb3f7f84009b1a746b b07096e0e1e68331247c

Roelof

Image placeholdericons persoon

Alain D. Broft

Image placeholdericons persoon

Wessel Kraaij

Image placeholdericons persoon

Dennis Van Cotthem

Image placeholdericons persoon

Edgar van Kessel

Image placeholdericons persoon

Bas Schutte

Image placeholdericons persoon

Harmen Bijsterbosch

manager InnoSportLab Sport & Beweeg!

57177b6209370d001d68b303 34d471f11f804f46f8e3

Marcel van der Kuil

Sport & Health Tech ondernemer

583196db774096009bd85b7c e3b12f3425dc8bd4b5d5

Kristel Steutel

Secretaresse Sportinnovatie

59c2366ffcf8c600b6d69cce 3209fb08de82d72f92ab

Kimberley de Haas

Image placeholdericons persoon

Carla Scholten

Directeur

59c37d14fcf8c600b6d69cd7 cf04d7eb944991418ce7

Harrie Baas

Algemeen Directeur

59cbf62fa8430c00bc1e7ce3 a11bff0ac36198247430

Stefan Smit

Image placeholdericons persoon

Harry

Image placeholdericons persoon

Riemer Vegter

Universitair Docent/Onderzoeker

5763bd911561d1009bf3954f 22dc493e9748b4076a4c

prof. Koen Lemmink

Hoogleraar Sport, prestatie en innovatie

59de7bec562e4f00b9afbce0 cee150b5fa43c0328368

Niels Leerentveld

Image placeholdericons persoon

Ruby Otter

Image placeholdericons persoon

Michel Visser

Image placeholdericons persoon

Jelle Homans

Image placeholdericons persoon

Pure Genetic Lifestyle

Image placeholdericons persoon

Wim

Image placeholdericons persoon

Tanika

Image placeholdericons persoon

Robin van Kappel

Image placeholdericons persoon

Bob

Image placeholdericons persoon

tom

Image placeholdericons persoon

Arnoud Strijbis

Programmaleider Sport

58737924b44ea5009b43174b 74796350f22b648a76d9

Remo Mombarg

Image placeholdericons persoon

Kjille Hoeben

Eigenaar myTemp

Image placeholdericons persoon

Imbema Groep

58772ca2508bbd009bd38025 271995e968feb9053671

Fokje Nagelhout

Image placeholdericons persoon

Alex Serrarens

Image placeholdericons persoon

Patrick Bergman

5878e8375231e6009bb37474 b3427bbe5b381360392b

Anna Grootenhuis

Image placeholdericons persoon

Ernst-Jan van Batenburg

Image placeholdericons persoon

Tim Mullens

Innovator

58ac17f6f17bf700ce2d0905 09def47155d18628f9fb

Margo de Vries

Image placeholdericons persoon

Alain Broft

Image placeholdericons persoon

Jeroen Wouters

Innovatie-manager Sport en Voeding

58adb290f17bf700ce2d091c eeb361d7b6c2b99468ba

Dirk Blaauw

Image placeholdericons persoon

Brigitte Muller

Coördinator CTO Papendal

58b3e200d6e3ca00babc1b28 bdb158fe5cd9be2c6b6a

Giel Kirkels

58b59cd130fe0f00bb6dcbf4 ac6b1220becfe718fcc0

Ronald van Tol

Manager onderzoek, ontwikkeling en innovatie

58b6c6f330fe0f00bb6dcc19 5ab86a74e68021d280fd

Hans Roelofs

Innovation Director

58b8360130fe0f00bb6dcc2c c5a957e414338fd4814c

Wim Schaap

Image placeholdericons persoon

A.J. "Knoek" van Soest

wetenschapper

58beb4d530fe0f00bb6dcc4f 895e38204cd070ca5d41

Aldo Hoekstra

Embedded Scientist

58c0044e30fe0f00bb6dcc5a a5f05acdf04a2f774328

Marije Bouwknegt

Image placeholdericons persoon

Jean-Paul Urlings

Image placeholdericons persoon

Bizzdom

Image placeholdericons persoon

Jordi Schoot

Image placeholdericons persoon

Piotr Havik

58d4f26830fe0f00bb6dccc8 f038ed7317ac77ef909a

Bernadet van Os

Prestatie Manager Technologie

58d8e4833d3a0c00b865b3bd dee474539e9a5eee8423

Ruud

Image placeholdericons persoon

Ruud

Image placeholdericons persoon

CEM SportSupport

participatie,- jobcoach

59300492f1395b00b2e7e37f 467189eb53c168f3df0f

John

Image placeholdericons persoon

Sanne de Vries

Lector

59678b229c1adc00c10ea650 9662a51f248a4ebfc387

Marianne Ploegmakers

Eigenaar

596c79859c1adc00c10ea686 b86c5b635f668d89c1e7

Maxime de Gooijer

Programma assistent Sportinnovator

597f42b49c1adc00c10ea69d 065c9fd7b8146ebc6a86

Bart van Trigt

Image placeholdericons persoon

Elsemiek Hoogwout

Programma secretaris Sportinnovator

598088769c1adc00c10ea6a4 2b36739c6b6d6546e9d2

Koen Levels

Image placeholdericons persoon

Dr Tim Takken

Associate professor

598c76a3965ee700c0264675 ead2cacc22a7fb5b8b95

Kees Lohman

599d506a965ee700c0264686 77730c5f6aa807cba822

Info

Image placeholdericons persoon

Maarten Hermans

Image placeholdericons persoon

Kamiel Maase

Image placeholdericons persoon

jarno voorintholt

Image placeholdericons persoon

Sportinnovator test

Image placeholdericons persoon

g. vd Veen

Image placeholdericons persoon

Johan van Cuijk

Account Manager Onderzoek, Revalidatie en Sport

59cbffa3a8430c00bc1e7cfe 56a8a81a7988e964d6ce

Ton Rademaker

Algemeen Directeur

59cc01d6a8430c00bc1e7d04 e1af594217cbbbcd1c4e

Arno Knobbe

Data Scientist

5718e3be66c3ed001d466109 c8f566d2b798f677c3c7

Ramon de Roij

Eigenaar Novasports Sport & Beweeg

59cce890a8430c00bc1e7d26 62d0d3d3f9185ba67909

Jelle van den Berg

Image placeholdericons persoon

Ben van Oeveren

Image placeholdericons persoon