Organisatie Detail

Bewegen in het onderwijs

Beheerder

Carla Scholten

Website

http://embeddedfitness.nl/bewegen-in-het-onderwijs/

Contact

06 53708878

carla@embeddedfitness.nl

Het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs is een initiatief van Embedded Fitness en Janssen-Fritsen. Dit centrum is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren. Dit door innovaties te ontwikkelen voor het bewegingsonderwijs, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen gericht op bewegend leren. Deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een plek vinden in zowel sportaccommodaties als in de schoolsetting zelf.

Er is een toenemende vraag naar nieuwe businessmodellen voor sportaccommodaties, social mediagebruik en sociale en technologische innovaties. Een urgente vraag is hoe bewegingsonderwijs, sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven kunnen anticiperen op deze transitie die de sport doormaakt. Concrete onderzoeksonderwerpen die de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen aangeeft zijn de invloed van innovaties in het bewegingsonderwijs op deelname aan sport- en beweegcultuur en kennis over leerprocessen in sport en bewegingsonderwijs.

HET CENTRUM BEOOGT DAAROM MIDDELS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

  1. bij te dragen aan sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  2. bij te dragen aan de leerprestaties van jongeren;
  3. bij te dragen aan de kennis over bewegend leren en leren te bewegen;
  4. te zorgen voor economische rendement;
  5. maatschappelijke waarde op te leveren.

Met als doel te zorgen voor een vitalere samenleving door betere leer- en beweegprestaties van de jeugd wat tevens leidt tot  een economische spin-off.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Projecten van deze organisatie

Data sets van deze organisatie

Services van deze organisatie

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten