Organisatie Detail

Kenniscentrum Sport

Beheerder

Robert Gelinck

Website

www.kenniscentrumsport.nl

Contact

0318-490900

robert.gelinck@kcsport.nl

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten: de juiste kennis zorgt voor een snellere revalidatie of lager arbeidsverzuim, meer participatie van mensen met een handicap, goed geschoolde trainers en coaches of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

Medium 571a325513e0d7001d1bdef0 87c23410b0796e43a595

De urgentie om in het vakgebied van sport en bewegen meer gebruik te maken van kennis en inzichten uit de wetenschap is groot. Enerzijds zijn de maatschappelijke en gezondheidsuitdagingen sterk toegenomen (overgewicht, sociale participatie, arbeidsverzuim, veiligheid) en anderzijds staan de budgetten onder druk. Gemeenten, sportaanbieders en sportbonden, onderwijs- en zorginstellingen staan voor de uitdaging om meer rendement te halen uit de euro’s die geïnvesteerd worden in sport en bewegen. We constateren dat er nog meer gebruik gemaakt kan worden van beschikbare (wetenschappelijke) kennis. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk de behoefte te bestaan dat er naar bepaalde onderwerpen verder onderzoek wordt gedaan. De sport- en beweegsector is van oudsher gewend om ‘aan te pakken’ en te varen op ‘eigen ervaring’. Het wiel wordt te vaak opnieuw uitgevonden.

De juiste kennis en informatie vraagt meer dan ooit om samenwerking: met andere kennisintensieve organisaties, met gemeenten en de landelijke overheid, met sportaanbieders, met onderwijs en zorg. Alleen dan dragen we bij aan een echte kwaliteitsimpuls van sport en bewegen.

Meer informatie vindt u op:

www.kenniscentrumsport.nl

www.allesoversport.nl

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten