Organisatie Detail

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Beheerder

Wanda Wendel-Vos

Website

http://www.rivm.nl/

Contact

030-2743321

wanda.vos@rivm.nl

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De expertise van het RIVM betreft drie inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Onze taken variëren van onderzoek, advies tot regie en uitvoering.

Het RIVM coordineert de kernindicatoren sport en bewegen en verricht verdiepend beleidsondersteunend onderzoek op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Het RIVM en het Kenniscentrum Sport coordineren samen de kennispijler binnen het beleidsprogramma Grenzeloos Actief. Het RIVM en het SCP zijn samen verantwoordelijk voor de Sport Toekomst Verkenning.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten