Organisatie Detail

Sailing Innovation Centre

Contact

+31 6 22 80 2672

lenneke@sailinginnovationcentre.nl

Het Sailing Innovation Centre helpt bij het versnellen van innovaties in de zeilsport. Daarmee ondersteunt het centrum de sportieve ambities van Nederland in de zeilsport, bevordert de belangstelling voor het zeilen en draagt bij aan economische groei door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Kortom: meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business.

Members

Sailing Innovation Centre initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het centrum fungeert als het loket waar zeilteams, clubs, organisaties van zeilwedstrijden, bedrijven, gemeenten en andere publieke, private, of maatschappelijke organisaties terecht kunnen met vragen over innovaties in de zeilsport.

Het Sailing Innovation Centre is gehuisvest in het Nationaal Topcentrum Zeilen (NTC Zeilen) aan de Scheveningen Haven, de basis voor de nationale kernploeg en talentenploegen. De locatie biedt uitstekende faciliteiten voor trainingen op topniveau en heeft een uitgebreide infrastructuur voor het meten en testen van de prestaties van zowel zeilboten als zeilers. Ook bedrijven kunnen terecht bij het Sailing Innovation Centre voor het (laten) meten en testen van innovaties.

Road to Tokyo
Bij eerdere Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro heeft het Sailing Innovation Centre voor de Nederlandse topzeilers onder andere locatieanalyses uitgevoerd en metingen op het gebied van wind en stroming.
Ook in de aanloop naar Tokyo (2020) ondersteunt het Sailing Innovation Centre de kernploeg. In overleg met betrokkenen en in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen worden nieuwe wegen gezocht, met name op het gebied van het meten en voorspellen van wind en stroming, het meten, analyseren en verbeteren van fysieke fitheid van de zeilers en video-analyse voor monitoring en feedback.

Zeilwedstrijd van de Toekomst
Onder de naam Zeilwedstrijd van de Toekomst werkt het Sailing Innovation Centre aan een programma om zeilwedstrijden interessanter en toegankelijker te maken voor een breder publiek. Buiten de haven van Scheveningen wordt op de zee een infrastructuur opgezet om samen met bedrijven technologische oplossingen te bedenken en te ontwikkelen waarmee informatie rondom zeilers, boten en wedstrijden ter beschikking komt. Van organisatoren en van mediapartners, om het verslag van de wedstrijden meer beleving te geven.

Makelen en schakelen
Het Sailing Innovation Centre brengt de juiste partners bij elkaar om oplossingen te zoeken voor innovatievragen of om nieuwe ideeën uit te werken en vorm te geven. Makelen en schakelen.
Het centrum heeft hiervoor de beschikking over een uitgebreid netwerk van kennis, ervaring en contacten en heeft daarnaast de expertise in huis om te adviseren en te assisteren bij het ontwikkelen en vermarkten van innovaties. Het Sailing Innovation Centre is daarom uitstekend toegerust om bedrijven met een concept of idee voor toepassing in de zeilsport te helpen een innovatieproject op te zetten en desgewenst het projectmanagement verzorgen.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Projecten van deze organisatie

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten