Sportinnovator Magazine XL

Tijdens het Sportinnovator Event XL in het Cars Jeans Stadion in Den Haag werd het eerste Sportinnovator XL-magazine gepresenteerd. Deze glossy laat met verschillende artikelen over projecten en centra zien dat samenwerking loont.

Inhoud magazine

  • "Samenwerken, dat is het toverwoord" - Topteam Sport-voorzitter Harry van Dorenmalen over drie jaar Topteam Sport en de toekomst
  • Sportinnovator-centra in kaart gebracht
  • Meer dan de som der delen - Over de gedeelde winst bij Sprint Coach App, Proeftuin op de Noordzee en de Noordelijke samenwerking tussen SSIG en Innovatielab Thialf
  • Koploper Centra: InnoSportLab de Tongelreep, Sportcentrum Papendal – TeamNL Innovation Center, AISS, Sport Data Center, TU Delft Sports Engineering Institute
  • Nico van Meeteren: “Van ego naar eco” - Over delen en samenwerken in de gezondheidssector en de parallellen met sportinnovatie
  • Sport Data Valley: delen is vermenigvuldigen
  • Topsport Limburg: innovatieregio voor sportmaterialen
  • “Niet alleen nemen, ook geven” - Aart Jacobi, Nederlands ambassadeur in Japan, over samenwerken als noodzaak en kans
  • Columns van Bart Bennema, Annemarie Postma en Viggo Waas

Digitaal en bestellen

Het Sportinnovator XL-magazine is ook in een digitale versie te lezen via deze link. 
Wie het magazine wil bestellen kan een mail sturen naar info@sportinnovator.nl

  Share