Project Detail

Motivatietoolbox voor topturnen

Beheerder

Nienke Ekelenkamp

Website

www.isldb.nl

Contact

0620371008

nienke@isldb.nl

Start Datum

2019-01-01

Eind datum

2019-12-31

Uit de turnpraktijk blijkt dat turncoaches weinig inzicht en kennis hebben over (leeftijdsadequate) motivatie en motivatieproblemen. Ze weten niet goed hoe ze om moeten gaan met motivatie(problemen) en niet hoe ze hier in moeten spelen tijdens de verschillen leeftijdsfases van de ontwikkeling van een sporter. Om coaches deze kennis te geven wil het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de KNGU en sportvereniging Flik-Flak een motivatietoolbox ontwikkelen. Met deze toolbox zullen er naast kennis en inzicht ook adviezen en handvaten gegeven worden waardoor het echt in de praktijk kan worden toegepast.

Value Proposition

We willen ons vooral onderscheiden met andere onderzoeken door de ontwikkeling van de sporter mee te nemen in de innovatie. Wat is het verschil tussen de verschillende leeftijdsfases gerelateerd aan motivatie?

Revenue Model

De innovatie zal een vermarktbaar product opleveren.

Tooling, Methods, Data

Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en vragenlijsten zal de motivatietoolbox tot stand komen. Data zal dus voornamelijk komen uit de interviews en vragenlijsten.

Expertise Knowledge

Kennis rondom motivatie, motivatieproblemen, de ontwikkeling van sporters en van de turnsport zelf.

Confidentiality

Nee.

Big Data Factor

Het onderscheiden van de leeftijdsfasen.

Organizations and People Involved

Onze hoofd projectpartners zijn de Koninklijke Nederlandse Gymnstiek Unie en Stichting Flik-Flak. Verder zullen kennisinstellingen, de sportpraktijk, turnverenigingen, sporters en coaches betrokken zijn bij de innovatie.

Key Success Factors

De innovatie is zowel van maatschappelijke waarde (veilig sportklimaat) als van economische waarde (gerichter investeren in sporters, meer sporters aan de top, verenigingen behouden sporters). Daarbij analyseert de innovatie het systeem van de Nederlandse turnbond, wat nog nooit eerder is gedaan.

Target Customer Audience

Coaches en sporters betrokken bij de KNGU.

Solution Summary

Een leeftijdsadequate motivatietoolbox gericht op coaches in de turnsport en wellicht ook breder inzetbaar.

  Share
Medium 5c093c3b17749e00da5c5952 7556f3f662d689f195ba

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties