Project Detail

Proeftuin op de Noordzee

Contact

lenneke@sailinginnovationcentre.nl

Start Datum

2018-01-01

Eind datum

2021-12-31

De maritieme sector is een snelgroeiend cluster in de Haagse regio. Er is een grote marktpotentie voor slimme technologische oplossingen, innovatieve data-driven producten en diensten die inspelen op vraagstukken rondom veiligheid, duurzaamheid, top- en breedtesport en consumentenbeleving. Er is echter onvoldoende mogelijkheid voor start-ups en MKB in deze sector om hun innovatieve producten te testen en demonstreren buiten het klassieke laboratorium, in echte praktijkomstandigheden op het water en met eindgebruikers (bijvoorbeeld een trackingsysteem t.b.v. veiligheid van kitesurfers). Bovendien weten de kleine bedrijven vaak niet de samenwerking te vinden met kennisinstellingen en andere (grote) bedrijven met onderzoekers en experts in de relevante vakgebieden (o.a. ICT en data science). TU Delft slaat de handen ineen met KPN, TNO, Sailing Innovation Centre, Watersportverbond, Svašek en Gemeente Den Haag om dit netwerk te ontsluiten en een testlocatie te creëren voor de maritieme sector: de Proeftuin op de Noordzee. Doelstelling is het creëren van een fysiek- en digitaal meet- en testlocatie in Scheveningen haven waar MKB-bedrijven samen met grote bedrijven (o.a. KPN), kennisinstellingen, potentiële afnemers en eindgebruikers innovaties kunnen testen, verbeteren en ook demonstreren aan mogelijke afnemers, eindgebruikers en aan een generiek publiek. De kern van de Proeftuin op de Noordzee is een gebied van 10 bij 10 zeemijlen dat is voorzien van meetapparatuur en een data-infrastructuur om meetgegevens te versturen naar de wal voor verwerking en analyse. Dit betekent een uitbreiding van de faciliteiten voor het Sailing Innovation Centre, met een meetomgeving op zee waarin systemen voor prestatiemonitoring kunnen worden ontwikkeld en toegepast in het topzeilen maar ook systemen voor media verslaglegging voor zeilwedstrijdorganisaties. Een drieetal pilotprojecten met het MKB worden uitgevoerd om innovaties te stimuleren: Showcase Drenkelingen Zoeken, Zeil Coach Cockpit en Zeilwedstrijd van de Toekomst.

Value Proposition

De Proeftuin op de Noordzee biedt een netwerk van partners en uitstekende faciliteiten, als meet- en testomgeving, voor bedrijven (o.a. botenbouwers en hun toeleveranciers) om hun producten en diensten te testen op het water. Ook kunnen start-ups, MKB en grote bedrijven nieuwe data-driven innovaties ten behoeve van de maritieme sector ontwikkelen, uitproberen en demonstreren in een praktijkomgeving. De Proeftuin de Noordzee vormt daarnaast een waardevol systeem om in samenwerking met onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven big data over watersporters, boten en activiteiten op het wate

Revenue Model

De business case van de Proeftuin op de Noordzee bestaat uit vier elementen: ➢ Management, beheer en ondersteuning van de Proeftuin ➢ Fysiek en digitale infrastructuur, meet- en testomgeving ➢ Partners en gebruikers van de Proeftuin ➢ Communicatie, events en educatieve excursies

Tooling, Methods, Data

Investeringen in de fysieke en digitale infrastructuur zijn gericht op het creëren en in stand houden van de meet- en testomgeving voor de partners en gebruikers van Proeftuin op de Noordzee. De faciliteiten bestaan uit een gebeid op zee (10 x 10nm) voorzien van een netwerk (4G en Lora) en geïnstrumenteerd met meetinstrumenten (o.a. stroming en wind) en een Data Services Hub als platform t.b.v. datavergaring, verwerking, analyse en data-driven innovatie.

Organizations and People Involved

De samenwerkende partners TU Delft, KPN, TNO, Sailing Innovation Centre, Watersportverbond, Svašek en Gemeente Den Haag werken gezamenlijk aan de Proeftuin op de Noordzee. Dit consortium is geworteld in de Haagse regio en bouwen voort op de ervaring, het trackrecord en het netwerk van het de partners. Essentiële partijen hebben zich verbonden aan de Proeftuin op de Noordzee, waaronder de Topsector Water en een grote groep MKB bedrijven, zodat we gezamenlijk werken aan innovaties voor de maritieme sector.

Key Success Factors

De Proeftuin op de Noordzee is uniek vanwege de aanwezigheid van grote en (inter)nationaal prominente projectpartners en tegelijkertijd de kleinschalige en doelgerichte aanpak. De locatie Scheveningen haven is door middel van de Proeftuin op de Noordzee toegankelijk voor het veilig en gestructureerd testen en meten van diverse producten en toepassingen voor bedrijven uit verschillende sectoren en onderscheidt zich daarmee van andere Noordzee locaties. De projectpartners, TU Delft, KPN, TNO, Sailing Innovation Centre, Watersportverbond, Svašek en Gemeente Den Haag brengt ieder zijn eigen kennis

Target Customer Audience

De Proeftuin op de Noordzee is een open platform voor iedereen, een unieke, hoogwaardige meet- en testomgeving voor kennisinstellingen, start-ups en andere bedrijven actief in de maritieme sector.

Solution Summary

De ontwikkeling van onderscheidende, nieuwe en innovatieve producten/diensten voor de watersport, visserij en offshore dienstverlening in Scheveningen Haven resulteert in economische groei en toename van werkgelegenheid in de regio Den Haag. Scheveningen Haven groeit daarmee uit tot hét kennis- en innovatiecentrum in Nederland op het gebied van maritieme innovatie.

  Share

Members

Medium 571de16c47579b001d2ea40a 96b5f22acbe9c7324770

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties