Project Detail

van Meten naar Weten

Beheerder

Mathijs Hofmijster

Start Datum

2016-04-01

Eind datum

2018-03-31

Value Proposition

Het platform om sportdata op een slimme en overzichtelijke manier op te slaan biedt dé mogelijkheid om mono- en multidisciplinair de informatie te kunnen analyseren, terug te koppelen naar atleten en coaches en longitudinaal te kunnen onderzoeken.

Revenue Model

Er wordt een platform opgezet waarmee analyses op fitheid en sportprestaties kunnen worden uitgevoerd. Door de samenwerking met topsport, wetenschap en het bedrijfsleven zal dit tot een inhoudelijk sterk platform gemaakt worden. Dit platform kan worden opgeschaald zodat andere sportbonden kunnen aanhaken.

Tooling, Methods, Data

De data die gebruikt wordt is data die gemeten wordt tijdens zwem- en roeitrainingen. Dit loopt uiteen van GPS data tot hartslag data. Deze data bevatten de belangrijkste “key performance indicators” (KPI’s) die ons informatie kunnen verschaffen over de geleverde prestatie.

Expertise Knowledge

Binnen het project zijn verschillende partners betrokken om de diverse expertisen te bundelen. Onze partners hebben expertise op het gebied van de topsport, de wetenschap en het bedrijfsleven (gespecialiseerd in ICT en sensoren). Op deze manier is er veel kennis aanwezig om dit project tot een succes te maken.

Confidentiality

Dit project heeft een vertrouwelijk karakter. Zowel de data, de algoritmes nodig voor analyses en de kennis die nodig is om het platform op te zetten zijn vertrouwelijk.

Big Data Factor

De kracht van dit project is het analyseren van grote datasets (big data) en het overzichtelijk presenteren van de informatie aan de eindgebruikers.

Organizations and People Involved

In dit project zijn alle benodigde partijen reeds betrokken. Dit zijn partijen uit de sport, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Key Success Factors

Wanneer na afronding van dit project het platform gebruikt wordt door coaches en atleten van de Nederlandse roei- en zwembond is het project een succes.

Target Customer Audience

Atleten en coaches van de Nederlandse roei- en zwembond zijn de eindgebruikers van het eindproduct. Ook zullen daarnaast de verbonden wetenschappers van beide bonden het platform goed kunnen gebruiken voor longitudinaal onderzoek.

Solution Summary

Het doel van dit project is het combineren van data-opslag en presentatie in de juiste context, en het bedienen van de gehele “dataketen” in het Nederlandse toproeien en topzwemmen.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties