Service Detail

Ontwikkeling innovatie projecten Sports & Technology

Beheerder

Rene Wijlens

Contact

wijlens@sportsandtechnology.com

Sports and Technology ondersteunt de ontwikkeling van innovatieprojecten tussen Sport(fieldlabs), bedirjven, kennisinstellingen en overheid/maatschappelijke organisaties. Deze dienst is een van de diensten die binnen het cluster Sports&Technology geleverd wordt. 

  Share