Subsidies

Nationale Sportinnovator Prijs 2017

De subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 richtte zich op vernieuwende ideeën in de sport. Het thema van deze prijs was 'Towards Tokyo 2020', waarmee revolutionaire ideeën op het gebied van (top)sport en bewegen, kunnen worden ontwikkeld. De onderwerpen waar de jury naar keek:

  • (Top)sport en bewegen 
  • Sporter in beweging
  • Sporter in herstel
  • Sportdata

De Nationale Sportinnovator Prijs 2017 is uitgereikt tijdens het Nationale Sportinnovator Event XL op 11 december in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. De prijswinnaars zijn:

Naast de zes winnaars is er een zogeheten runner-up benoemd: de Chill Pill. Deze  een koelingspil ter verbetering van sportprestaties tijdens hitte, ontvangt een financiële impuls van het Topteam Sport om hun potentiële doorbraaktechnologie verder te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Lees meer over de uitreiking van de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. 

Eerder ondersteund door Sportinnovator

Sinds 2015 zijn de onderstaande ideeën, projecten en centra al ondersteund door Sportinnovator:

Ideeën

In 2016 kregen vier ideeën de Sportinnovator Prijs. Deze innovaties werden beloond met ieder 30.000 euro. De prijzen werden onderverdeeld in twee categorieën:

Categorie Begin innovatieketen – van idee naar prototype (alle benodigde bouwstenen zijn aantoonbaar aanwezig om binnen zes maanden van idee tot een werkend prototype/dienst te komen)

Categorie Eind innovatieketen – van product naar de markt: de innovatie bestaat in de vorm van een schaalbaar product of dienst. De vermarkting van de innovatie is de volgende stap.

In 2015 hebben tien vooruitstrevende sportinnovatie-ideeën hebben een geldbedrag van 25.000 euro gewonnen. De opdracht: ontwikkel in zes maanden tijd je concept tot een werkend prototype.

Aanmoedigingsprijs

In 2016 kregen 11 projecten de Sportinnovator Aanmoedigingsprijs toegekend. De winnaars leveren volgens de jury namens het Topteam Sport naast impact in de sport ook maatschappelijke en economische rendement op. Dit zijn de gehonoreerde projecten:

Projecten

Binnen de eerste subsidieronde van Sportinnovator in 2015 zijn vijf projecten gehonoreerd. Met de toegekende subsidie gaan zij in twee jaar aan de slag met als opdracht: ontwikkel je technologische en/of sociale innovatie (producten en diensten) en breng deze naar de markt.

Centra

Een sportinnovator centrum is een ontmoetingsplaats waar rendabele sportinnovaties ontwikkeld worden door onderzoek, bedrijfsleven, overheden en sport samen te brengen.

In de subsidieronde van 2015 zijn drie Sportinnovator centra voor het maximaal toe te kennen bedrag gefinancierd: de Tongelreep in Eindhoven, Amsterdam Institute for Sport Science (AISS) en Papendal. Daarnaast zijn nog negen centra gekwalificeerd als centra die veel potentie hebben maar die nog niet aan alle hoge kwaliteitsstandaarden voldoen. Door coaching - en in sommige gevallen een financiële impuls – ondersteunt het Topteam Sport deze centra in hun ontwikkeling.