Over Sportinnovator

Wat

Wat is Sportinnovator?

In opdracht van voormalig Minister Schippers van VWS heeft het Topteam Sport de Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 opgesteld. In de agenda is de ambitie geformuleerd om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten: voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Om dit te realiseren is het programma Sportinnovator opgezet dat door ZonMw wordt uitgevoerd. Je kan ons volgen via FacebookTwitter en LinkedIn.

Sportinnovator-ecosysteem

Het doel van dit programma is het opzetten van een Sportinnovator-ecosysteem, waarbij nieuwe samenwerkingen worden gestimuleerd tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Samenwerking staat binnen dit ecosysteem centraal om op die manier rendabele innovaties in de sport te ontwikkelen. Binnen dit ecosysteem nemen centra, projecten, ideeën en data een prominente plek in.

Sportinnovator-Centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan de innovaties die: bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl; bijdragen aan de kennisbasis voor sport; zorgen voor economische rendement of maatschappelijke waarde opleveren.

Projecten en ideeën

In een Sportinnovator-project wordt een technologische en/of sociale innovatie ontwikkeld en op de markt gebracht. Bij een Sportinnovator-idee gaat het om concept voor een innovatief product of innovatieve dienst op het gebied van (top)sport en bewegen. Het Topteam Sport zet in op vernieuwende ideeën in de sport, waarbij wordt gekeken naar ideeën die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben.

Data

Een belangrijk onderdeel binnen het Sportinnovator-ecosysteem is het delen van data. Individuen en organisaties kunnen datasets delen voor secundaire analyses en nieuwe toepassingen.

Waarom

Kennis en innovatie kunnen het verschil maken in de sport. Dat geldt voor het behalen van topsportmedailles maar ook voor het vergroten van de sportdeelname en het vitaler maken van Nederland. De sleutelwoorden bij sportinnovatie zijn daarom: focus, rendement en massa.

Toenmalig Minister Edith Schippers van VWS wil de middelen en expertise voor innovatie in de sport gerichter inzetten. Met deze focus zet het Sportinnovator-programma in op impact: kleine innovaties die grote gevolgen kunnen hebben. Binnen het ecosysteem moeten centra, projecten en ideeën de kans krijgen om te excelleren. Daaruit ontstaat ook het rendement van sportinnovaties: de mogelijke toepassing van een idee of project door andere partijen binnen het sportinnovatie-ecosysteem. Sportinnovator kijkt nadrukkelijk verder dan innovaties die gouden medailles op de Olympische Spelen voortbrengen. 

Behalve innovaties voor topsport en breedtesport wil de minister juist ook de massa bereiken: innovaties die ook een impact hebben op de volksgezondheid en de maatschappij.

Je kan ons ook volgen via FacebookTwitter en LinkedIn.

Wie

Het Topteam Sport is eind 2014 door toenmalig minister Edith Schippers (VWS) opgericht om onder leiding van IBM-directeur Harry van Dorenmalen de Kennis-en Innovatieagenda Sport voor de komende jaren op te stellen. De leden van het Topteam zijn afkomstig uit verschillende sectoren van bedrijfsleven, wetenschap, sport en overheid.