Onder invloed van digitalisering, technologische ontwikkelingen, data en innovaties gaat er de komende jaren meer veranderen in de samenleving dan in de afgelopen 50 jaar.

Locatie Kembit, Wijnandsrade Datum 16 apr 2019, 15:30 - 19:00

Onder invloed van digitalisering, technologische ontwikkelingen, data en innovaties gaat er de komende jaren meer veranderen in de samenleving dan in de afgelopen 50 jaar.

Dat zal ook impact hebben op de sportwereld. Hoe ziet de atleet van de toekomst eruit? Op welke wijze zal hij trainen? Welke trainingsomgevingen zijn nodig? Wat zijn nieuwe vindplaatsen van de talenten van de toekomst? Welke rol gaan bijvoorbeeld data, DNA en 3D print technieken spelen? Welke economische kansen biedt dat Limburg? En hoe geeft de Olympische stad Tokyo invulling aan deze vraagstukken?

Vragen die aan de orde komen tijdens het symposium Discover Tomorrow van Topsport Limburg. Een keur aan vooraanstaande sprekers zal in gesprek gaan over de atleet van de toekomst.

Het programma zal uit drie blokken bestaan:

  • De economische kansen voor Limburg. Spreker: gedeputeerde economie Joost van den Akker.
  • De rol van data. Sprekers: Rens Blom (voormalig wereldkampioen polsstokhoogspringen en dataspecialist Kembit) en Toshiya Fujita (assistent Japans voetbalelftal)
  • De rol van nieuwe technieken als DNA en 3D printen, nieuwe vindplaatsen voor de atleet van de toekomst en hoe speelt Tokyo2020 in op de atleet van de toekomst. Dit bespreken we aan de hand van een aantal actuele, spraakmakende casussen. Sprekers zijn onder anderen Maurice Zeegers, PhD (Professor of Complex Genetics and Epidemiology, Head of School Care and Public Health Research Institute Maastricht University) en Ronald Wouters (directeur branchevereniging NL Actief).

De opbrengst van de bijeenkomst wordt door het sportecosysteem van Topsport Limburg gebruikt om tijdig in te spelen op wat nodig is om de atleet van de toekomst in Limburg succesvol te faciliteren en daarin koploper te worden en te blijven.

Programma

15.30 uur: ontvangst
16.00 uur: start programma
18.00 uur: informele afsluiting
19.00 uur: einde bijeenkomst

Het symposium vindt plaats bij Kembit, partner van Topsport Limburg. U ontvangt begin maart meer informatie over het symposium.