Menu

Gesloten challenges:

'Innovatiechallenge' Samen spelen met een beperking

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een (ernstige) lichamelijke handicap in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Naast dat speelplekken vaak fysiek niet toegankelijk zijn, is het ook belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Want het sociale aspect van vrienden is minstens zo belangrijk, niemand wil immers alleen moeten spelen.

Lokaal zijn er wel projecten die als doel hebben om kinderen met een beperking met leeftijdsgenootjes uit de buurt te laten buitenspelen, maar er zijn vast ook nog andere goede innovatieve ideeën. Wij zoeken partijen die zo’n lokaal project of innovatief idee hebben, en dit in verschillende settings willen testen om te zien welke werkzame elementen ze in een opschaling zouden kunnen toepassen.

Meer informatie over deze challenge vind je hier.

Winnaars challenge

  • Lees het interview met Yalp
  • Lees het interview met Picoo

'Innovatiechallenge' vrijwilligerscoördinator sportclubs ondersteunen

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. 14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers, en 40% van de verenigingen heeft een tekort aan (opgeleide) trainers en coaches.

We zijn dus op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die clubs concrete toolsbieden om de vrijwilligerscoördinatoren te ontlasten door hen te helpen makkelijker en succesvoller vrijwilligers te werven en die vrijwilligers te koppelen aan openstaande vrijwilligerstaken. Het kan daarbij ook gaan om het op een innovatieve manier inzetten van een bestaande oplossing op andere terreinen. Het moet in de pitch ook duidelijk worden hoe je ervoor zorgt dat de oplossing ook geïmplementeerd en gebruikt kan gaan worden op sportclubs. Zij zijn de uiteindelijke afnemers en gebruikers van de oplossing.

Meer informatie over deze challenge vind je hier.

Winnaars

'Innovatiechallenge' beter toegankelijke speelplekken.

Veel speelplekken in Nederland zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een handicap, terwijl buitenspelen leuk, gezond en goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Hoewel er wel bepaalde technieken/producten in de markt zijn waardoor speelplekken (tijdelijk) toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen of ouders met een beperking, zijn er nog meer technieken nodig om dit doel te bereiken.

We zoeken dus naar kostenefficiënte technieken/producten die ervoor zorgen dat bestaande speelplekken toegankelijk, bruikbaar en leuk kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking (en toegankelijk voor ouders met een beperking), op een wijze die door gemeenten en beheerders van speelparken makkelijk in te zetten is.

Meer informatie over deze challenge vind je hier.

'Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?'

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten of bewegen in een inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en in staat is om op zijn of haar niveau en naar eigen wensen en behoeften te sporten. Die omgeving is er nu helaas lang niet overal. 9 Partijen hebben zich in het Nationaal Sportakkoord verbonden in de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om te werken aan het wegnemen van ervaren belemmeringen om te gaan of te blijven sporten. Zij zoeken daarbij jullie hulp!

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sportwereld. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld hun leeftijd, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of iets anders een rol speelt. Sportaanbieders zijn zich hier vaak niet van bewust. Daardoor nemen ze ook geen maatregelen. De bedoeling is dat met jullie hulp te veranderen! Meer informatie over de challenge vind je hier!


Innovatiechallenge 'Meer vrijwilligers voor sportclubs'

Ter bevordering van de ambitie 'Vitale sport- en beweegaanbieders'

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld voor het bestuur, bardienst of teambegeleiding. Daarom zoeken het ministerie van VWS en Sportinnovator naar oplossingen die sportclubs helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden.


SBIR (Small Business Innovation Research) ‘Milieuvriendelijke sportvelden’

Op 19 juni 2019 zijn de winnaars van de SBIR (Small Business Innovation Research) ‘Milieuvriendelijke sportvelden’ van RVO bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten en diensten van zeven ondernemers die leiden tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. Tijdens een Werkconferentie van de VSG in Utrecht ontvingen zij hun certificaat uit handen van voorzitter van het Topteam Sport Harry van Dorenmalen. Topteam Sport ondersteunt de oproep vanuit het programma Sportinnovator. Alle interviews met de winnaars vind je hier!


Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte'

Ter bevordering van de ambities 'Duurzame sportinfrastructuur' en 'Vaardig in bewegen'


Op 25 september zijn de winnaars van de Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. Het gaat om vier (fysieke) oplossingen of concepten die sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons. Tijdens het VSG-jaarcongres in Emmen ontvingen zij hun certificaat uit handen van Martin Olde Weghuis van het Topteam Sport. Het Topteam Sport ondersteunt de
Innovatiechallenge vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars Sportbedrijf Arnhem, Consulting Kids, Jantje Beton en Novasports kunnen nu aan de slag met hun innovaties. Zij ontvangen ieder € 40.000,- om hun pilot of prototype te realiseren en te testen.

Innovatiechallenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties' 2018

Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en mkb'ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars Jellarious, Kuneverda, HoCoSto, StoredEnergy en Techniek in Tuinbouw, kregen de prijs van 100.000 euro overhandigd van de Directeur Generaal Volksgezondheid Angelique Berg en voorzitter van het Topteam Sport Harry van Dorenmalen.