VWS en Sportinnovator bundelen de krachten om de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren met de organisatie van diverse Innovatiechallenges.

Gesloten challenges:

'Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?'

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten of bewegen in een inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en in staat is om op zijn of haar niveau en naar eigen wensen en behoeften te sporten. Die omgeving is er nu helaas lang niet overal. 9 Partijen hebben zich in het Nationaal Sportakkoord verbonden in de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen' om te werken aan het wegnemen van ervaren belemmeringen om te gaan of te blijven sporten. Zij zoeken daarbij jullie hulp!

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sportwereld. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld hun leeftijd, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of iets anders een rol speelt. Sportaanbieders zijn zich hier vaak niet van bewust. Daardoor nemen ze ook geen maatregelen. De bedoeling is dat met jullie hulp te veranderen! Meer informatie over de challenge vind je hier!

Innovatiechallenge 'Meer vrijwilligers voor sportclubs'

Ter bevordering van de ambitie 'Vitale sport- en beweegaanbieders'

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld voor het bestuur, bardienst of teambegeleiding. Daarom zoeken het ministerie van VWS en Sportinnovator naar oplossingen die sportclubs helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden.

SBIR (Small Business Innovation Research) ‘Milieuvriendelijke sportvelden’

Op 19 juni 2019 zijn de winnaars van de SBIR (Small Business Innovation Research) ‘Milieuvriendelijke sportvelden’ van RVO bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten en diensten van zeven ondernemers die leiden tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. Tijdens een Werkconferentie van de VSG in Utrecht ontvingen zij hun certificaat uit handen van voorzitter van het Topteam Sport Harry van Dorenmalen. Topteam Sport ondersteunt de oproep vanuit het programma Sportinnovator. Alle interviews met de winnaars vind je hier!

Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte'

Ter bevordering van de ambities 'Duurzame sportinfrastructuur' en 'Vaardig in bewegen'

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. Dat juichen we van harte toe. Hoe meer mensen bewegen hoe beter! Sporten in de openbare ruimte is een zeer laagdrempelige manier om in beweging te komen die bovendien voor iedereen beschikbaar is. Het Ministerie van VWS en Sportinnovator zijn op zoek naar (fysieke) oplossingen of concepten om sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons.
Er zijn in totaal 154 inzendingen.

Innovatiechallenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties' 2018

Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en mkb'ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars Jellarious, Kuneverda, HoCoSto, StoredEnergy en Techniek in Tuinbouw, kregen de prijs van 100.000 euro overhandigd van de Directeur Generaal Volksgezondheid Angelique Berg en voorzitter van het Topteam Sport Harry van Dorenmalen.

Over het Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord.