VWS en Sportinnovator bundelen de krachten om de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren met de organisatie van diverse Innovatiechallenges. Dien nu je pitch in voor:

Innovatiechallenge 'Meer vrijwilligers voor sportclubs' (deadline 19 juni)

Ter bevordering van de ambitie 'Vitale sport- en beweegaanbieders'

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld voor het bestuur, bardienst of teambegeleiding. Daarom zoeken het ministerie van VWS en Sportinnovator naar oplossingen die sportclubs helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden.

Gesloten challenges:

Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte'

Ter bevordering van de ambities 'Duurzame sportinfrastructuur' en 'Vaardig in bewegen'

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. Dat juichen we van harte toe. Hoe meer mensen bewegen hoe beter! Sporten in de openbare ruimte is een zeer laagdrempelige manier om in beweging te komen die bovendien voor iedereen beschikbaar is. Het Ministerie van VWS en Sportinnovator zijn op zoek naar (fysieke) oplossingen of concepten om sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons.

Over het Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord.