Menu

Innovatiechallenges Nationaal Sportakkoord

Sinds 2019 zet Sportinnovator verschillende Innovatiechallenges uit op het gebied van sport en bewegen. Met deze challenges wordt in ieder geval tot en met 2022 gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord.

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid ondertekenden in 2018 het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Het Sportakkoord bestaat uit 6 ambities die zijn uitgewerkt in de deelakkoorden: duurzame sportinfrastructuur, van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en topsport die inspireert. En zoals titels van deze deelakkoorden al doen vermoeden is het uiteindelijke doel zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Met de (sport)innovatiechallenges wordt er gezocht naar én opdracht verleend aan de uitvoering van innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Sportakkoord.

Hou www.sportinnovator.nl in de gaten, want binnenkort volgen er nieuwe challenges!