Arjen Davids

Medium 5bfbc80de0c4d700db889b18 0530d6971372d3406ca3

Beroep

Dataspecialist

Contact

a.davids@mulierinstituut

030-7210225

Mulier Instituut

Biografie

Arjen is opgeleid als sport- en gezondheidsmanager en als ‘duizendpoot’ binnen het Mulier Instituut bij diverse onderzoeken betrokken.

Hierbij is hij met name verantwoordelijk voor de dataverwerking en -rapportering. Zo heeft hij de Contributiemonitor uitgebracht dat ingaat op de financiële aspecten van sport en is hij betrokken bij de AccommodatieMonitor Sport (AMS). Ook is hij actief bij ruimteonderzoeken waarbij wordt bepaald hoeveel ruimte (binnen- en buitensportvoorzieningen) voor sport nodig is en hoe de sportieve openbare ruimteis ingedeeld, bijvoorbeeld in Arnhem, Schiedam en Almere. Arjen haalt veel energie uit het werken aan verschillende projecten.

Daarnaast is Arjen lid van de Mulier Datagroep en zorgt hij voor de beeldredactie. Ook programmeert hij vragenlijsten, zet deze uit, zorgt voor de dataverwerking hiervan en maakt interactieve figuren voor websheets.

Arjen is als vrijwilliger actief in de sport bij zijn voetbalvereniging in Arnhem en sport zelf ook graag. Geen sport is hem daarbij te gek.

Projecten

Organisaties