Eric van der Burg

Medium 5a2a702350ea9400bf9e004c 92a8aa5dd239770ed693

Beroep

Voorzitter Atletiekunie / voormalig wethouder Sport, Ruimtelijke Ordening, Zorg

Contact

Amsterdam

Biografie

Als voormalig wethouder Sport van Amsterdam heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor een beter sportklimaat in onze stad. Dat doe ik door te investeren in breedtesport, sportevenementen en sportaccommodaties. Daar horen ook investeringen bij in de topsportaccommodaties als het Sloterparkbad, de Bosbaan, het Wagenerstadion en het Olympisch Stadion. Juist daar zie je wat innovatie kan doen om topsporters nog beter te laten presteren. Bij breedtesportactiviteiten zien we dat het echt helpt als de sport innoveert. Als de voorzieningen beter worden, gaan meer mensen sporten.”

Kennis is heel erg belangrijk. Het is van belang die kennis tussen verschillende (top)sectoren te delen, die kennis te verbreden én direct toepasbaar te maken. Dit alles met als doel dat meer mensen gaan sporten. En dat mensen die al sporten nog meer gaan sporten. Bovendien is het de opzet dat sporters ook béter gaan sporten, waarbij topsporters dan dus nóg beter gaan presteren.