Menu

Sportinnovator-centra in Nederland

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Deze innovaties dragen vaak ook bij aan de kennisbasis voor sport of zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam netwerk of ecosysteem. Hierin werken de centra met elkaar samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling, en fungeren ze als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Om dit doel te bereiken zijn sterke en onafhankelijke Sportinnovator-centra nodig. Sportinnovator gaat daarom in 2020 van start met een toetsingstraject voor sportinnovatiecentra voor huidige en potentieel nieuwe centra. Zo kunnen deze centra ‘certified partner’ worden van Sportinnovator (mogelijk ook NOC*NSF).

Hieronder is een overzicht te zien van de huidige Sportinnovator-centra.