Subsidies

Binnen het programma Sportinnovator wordt op drie niveaus subsidies verleend: aan centra, aan projecten en via de Nationale Sportinnovator Prijs.

Centra

Een Sportinnovator-centrum is een ontmoetingsplaats waar rendabele sportinnovaties ontwikkeld worden door onderzoek, bedrijfsleven, overheden en sport samen te brengen. Het Topteam Sport ondersteunt deze centra in hun ontwikkeling met coaching en een financiële impuls.

Projecten

In 2015 is aan vijf projecten subsidie toegekend. Zij hadden de opdracht: ontwikkel je technologische en/of sociale innovatie (producten en diensten) en breng deze naar de markt.

Nationale Sportinnovator Prijs

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan partijen die innovatieve producten ontwikkelen op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die leiden tot een concreet product. Dit betekent dat alle benodigde bouwstenen aantoonbaar aanwezig zijn om binnen 6 tot 18 maanden van idee tot een getest en werkend prototype te komen.


2018 - Thema: Mind Your Fitness.  De subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 richt zich op innovatieve ideeën in de sport. Dit jaar is het thema Mind Your Fitness, waarmee innovaties op het snijvlak van sport en mentale aspecten kunnen worden ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie.

Onderwerpen

2017 – Thema: Towards Tokyo 2020. Ontwikkel een concreet product dat in 2020 van grote invloed zal zijn op de sportprestaties van de Nederlandse Olympische en/of Paralympische equipe in Tokyo.  


2016 – Opdracht: (1) Ontwikkel in zes maanden tijd je idee naar prototype (begin innovatieketen) of (2) vermarkt jouw innovatie die bestaat in de vorm van een schaalbaar product of dient (eind innovatieketen).


2015 – Opdracht: ontwikkel in zes maanden tijd je concept tot een werkend prototype.