Menu
Overzicht

Canvasdag

Slimmer en Beter Bewegen

Het doel van de dag is gezamenlijk te komen tot innovatieve implementatieprojecten met flankerend onderzoek om Nederlanders slimmer en beter te laten bewegen met data en technologie.

Locatie Van der Valk Hotel A1 - Amersfoort
Datum 25 mei 2022, 10:00 - 17:00

De dag behelst een open verkenning van ideeën, doelen en werkwijzen om tot ontwikkel- en implementatietrajecten te komen, gericht op het bevorderen van het bewegen bij verschillende doelgroepen en daarmee van de positieve effecten van bewegen op zowel de korte (plezier, fitheid, prestatieniveau) als de lange termijn (gezondheidswinst, ziektepreventie).

Aan de canvasdag nemen vertegenwoordigers uit het domein van sport, bewegen en gezondheid, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap deel. Het uiteindelijk doel van de dag is de privaat-publieke samenwerking en consortiumvorming in de quadruple helix binnen dit domein te bevorderen.

Download hieronder de 'Save the date' van de Canvasdag Slimmer en Beter Bewegen.