Voor sportprofessionals

“Sport heeft heel veel in zich. Natuurlijk het is prachtig om te kijken naar de prestaties van Nederlandse sporters over de hele wereld. Maar de kracht van sport gaat veel verder. Sport kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven die we hebben; als het gaat over actieve leefstijl, participatie en misschien ook wel het verlagen van de carbon foot print.”

Maurits Hendriks, voormalig lid Topteam Sportinnovator

De impact van innovatie
Ben je (top)sporter of coach? Of werk je bij een (commerciële) sportorganisatie, sportvereniging of sportbond? Dan heb je te maken met innovatie. Want innovatie is de manier om je sport én je sportprestaties verder te brengen. De impact kan enorm zijn. Denk aan de uitvinding van de klapschaats, de ontwikkeling van kunstgras, de komst van video assistant referees in tal van sporten en het toepassen van statistieken en data om tegenstanders te analyseren of je eigen prestatie te verbeteren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Mooi aan deze innovaties is dat ze niet beperkt blijven tot toepassingen in de topsport, maar vaak ook doorvertaald worden naar de recreatieve sport. En naar de rest van de maatschappij. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de komende vier jaar hoe we door middel van (sociale) innovatie doelgroepen die nu te weinig aan sport doen, meer in beweging kunnen krijgen. Met het programma ‘GiveMe5’ willen we de sportdeelname onder vmbo-jongeren verhogen.

Zelf innoveert de sport ook door vernieuwing van het sportaanbod, bijvoorbeeld met nieuwe spelvormen die beter aansluiten bij de behoefte van doelgroepen zoals suppen en padel. Tegelijkertijd worden er nieuwe vormen van sportabonnementen ontwikkeld en gaan we sporten met het bedrijf of de school. Daarnaast is er de opkomst van de zogeheten beweeggames, dat zijn videogames waarbij (grove) fysieke beweging en inspanning nodig is om de game te spelen.

Maatschappelijke uitdagingen
Sportinnovator is een katalysator voor sportinnovaties en legt daarbij de focus op drie thema’s:

  • Sporten en sportief bewegen: voor iedereen op ieder niveau
  • Excelleren in sport: in topsport en breedtesport
  • Verduurzamen van de sport: met circulaire sport, duurzaam beheer en CO2-arme sportaccommodaties

Het initieert en ondersteunt daarvoor innovatieprojecten waarin nauw wordt samengewerkt tussen sportaanbieders, gemeenten, bedrijven en onderzoekers. Die samenwerking krijgt vorm in de Sportinnovator-centra en in living labs.

Meervoudige rol sportsector
De sportsector heeft een meervoudige rol bij de ontwikkeling van deze innovaties. In de eerste plaats weet de sportprofessional vanuit de dagelijkse praktijk waar er behoefte is aan innovatie. Daarnaast werkt de sportprofessional als bedenker van oplossingen mee aan de ontwikkeling van innovaties. En de sportsector dient natuurlijk als toepassingsgebied van innovaties. Als innovatiepartner faciliteert Sportinnovator deze innovatiekracht in de sportsector.

Bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen
Sportprofessionals kunnen bij uitstek bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Met hun kennis en kunde zijn sportprofessionals essentieel om de ambitie van het kabinet waar te maken dat in 2040 ten minste 75% van de Nederlanders voldoende beweegt (Beweegrichtlijn) en dat doet in een veilige en duurzame sportomgeving.

Sportinnovator-centra en Sport Data Valley
Wil je weten wat de laatste stand van zaken is op het gebied van sportinnovaties die jouw sport op een hoger niveau kunnen tillen? Of heb je een innovatief idee op het gebied van sportinnovatie en wil je weten hoe je je innovatie verder kunt brengen? Er zijn diverse Sportinnovator-centra in het land waar sporters, coaches, sportinstellingen, onderzoekers, bedrijven en gemeenten samen werken aan innovaties voor de top- en breedtesport en die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen. De centra komen graag met je in contact om advies te geven, om te helpen bij netwerkvorming en/of mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Sport Data Valley is hét data analyse platform voor sport, bewegen en gezondheid. Data in sport en bewegen is onmisbaar in de ontwikkeling van sportinnovatie. Het online platform van Sport Data Valley maakt het eenvoudiger en efficiënter om onderzoek te doen op basis van beweegdata. Het unieke platform geeft sporters, trainers en coaches beter inzicht in sport- en beweeggedrag, slaap en prestaties via gepersonaliseerde dashboards en eigen analysescripts. Meer inzicht leidt tot betere sportprestaties.

Financiering sportonderzoek en -innovatie
Sinds 2015 heeft Sportinnovator ruim 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er meer dan 300 initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van subsidies en vouchers. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden vind je op de pagina Financieringsmogelijkheden.

Wil je jouw sportinnovatie (door)ontwikkelen, vermarkten en/of opschalen? Of wil je weten welke overige subsidies, financieringsmogelijkheden en regelingen er zijn op het gebied van (sport)innovatie? Kijk dan ook eens op Wegwijzer sportinnovatie.

Contact
Heb je ideeën of innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen? Neem dan contact op met Sportinnovator of met één van onze centra passend bij je idee/innovatie.

Contactpersoon Sportinnovator:
Eric van der Veen, Partnerships en sportprofessionals
eric@sportinnovator.nl
06 – 53 92 38 84

Voorbeelden van innovaties