Topteam Sportinnovator

Het Topteam Sport wil de impact van sportinnovatie vergroten en daarmee Nederland toonaangevend laten zijn. Het Topteam is aangesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wetenschap en hbo, gemeenten, sport en de overheid. Op deze manier wil het Topteam Sport deze partijen zo goed mogelijk betrekken bij sportinnovatie.

Taken

  • Het Topteam Sport stuurt het nationale programma Sportinnovator 2015-2022 aan.
  • Het Topteam Sport zet zich als 'Chief Technology Officer' van het Nationaal Sportakkoord in om de impact van sportinnovatie te vergroten.

  • Het Topteam Sport signaleert relevante ontwikkelingen in het veld, zowel nationaal als internationaal.
  • Het Topteam Sport stimuleert en faciliteert initiatieven op het gebied van sportinnovatie.
  • Het Topteam sport verbindt diverse doelgroepen uit de sport, wetenschap, overheid en bedrijfsleven rondom sportinnovatie.
  • De Topteamleden zijn het gezicht naar het veld toe voor de doelgroep die zij vertegenwoordigen en gebruiken hun invloed om partijen en initiatieven in het veld aan te haken en te verbinden bij sportinnovatie.

Leden