Topteam Sportinnovator

Het Topteam Sportinnovator is in 2014 aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is verantwoordelijk voor het aanjagen van innovaties die aanzetten tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking.

Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, decentrale overheden en de sport. De Topteam-leden zijn het gezicht naar het veld toe voor de doelgroep die zij vertegenwoordigen. Zij gebruiken hun invloed en netwerk om partijen en initiatieven aan sportinnovatie te verbinden.

Leden