Sportinnovator brengt vanuit een onafhankelijke positie alle partijen bij elkaar die nodig zijn om innovaties tot stand te brengen: sport, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid. De deelnemende partijen worden samengebracht in consortia. Binnen al die samenwerkingsverbanden heeft Sportinnovator een meervoudige en aanjagende rol: (co)financier, verbinder, coach en promotor. Heb jij of jouw organisatie hulp nodig bij het verder brengen van je idee of product? Kijk hier wat wij voor je kunnen betekenen.

Onze hulp