Sportinnovator-centra in Nederland

Sportinnovator heeft een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra ontwikkeld waarin onderzoekers, bedrijven, sportinstellingen en gemeenten samenwerken aan innovaties voor de top-en breedtesport. De centra dragen bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. De centra zijn getoetst en Certified Partner van Sportinnovator. Daarmee zijn de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd. De centra werken met elkaar samen en fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Wil je meer informatie over de Sportinnovator-centra? Neem dan contact op met Eric van der Veen via eric@sportinnovator.nl.