Sportinnovator-centra in Nederland

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Op die manier worden relevante innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. De centra zijn getoetst en Certified Partner van Sportinnovator. Daarmee zijn de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd. Hiermee is het voor (potentiële) stakeholders nóg duidelijker waar ze moeten zijn om hun innovaties in sport en bewegen verder te helpen. De centra werken met elkaar samen en fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Wil je meer informatie over de Sportinnovator-centra? Neem dan contact op met Eric van der Veen via eric@sportinnovator.nl.