Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Of innovaties die bijdragen aan de kennisbasis voor sport of zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam ecoysteem, waarin de centra niet alleen met elkaar samenwerken op het gebied van innovatie-ontwikkeling, maar daarnaast fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.