Sportinnovator-centra in Nederland

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Deze innovaties dragen vaak ook bij aan de kennisbasis voor sport of zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam netwerk of ecosysteem. Hierin werken de centra met elkaar samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling, en fungeren ze als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Certified partner-traject

Om dit doel te bereiken zijn sterke en onafhankelijke Sportinnovator-centra nodig. Sportinnovator is daarom in 2020 van start gegaan met een toetsingstraject voor huidige en potentieel nieuwe centra. De eerste 12 sportinnovator-centra hebben inmiddels het label certified partner van Sportinnovator (mogelijk ook NOC*NSF). Wat dit toetsingstraject inhoud lees je hier.

Hieronder is een overzicht te zien van de huidige Sportinnovator-centra.

Wil je meer informatie over de Sportinnovator-centra of het certified partner traject? Neem dan contact op met Iris Nijland via iris@sportinnovator.nl.