Sportinnovator voert een actief communicatiebeleid waarbij zowel sportinnovatie als de individuele projecten en Sportinnovator-centra via verschillende platforms gericht gepromoot en gepositioneerd worden. Sportinnovator gebruikt daarvoor onder andere Sportinnovator.nl, verschillende sociale mediakanalen en externe mediapartijen. Met communicatiemiddelen als de corporate brand video, verschillende eigen brochures, journalistieke publicaties en media-partnerships, vergroot Sportinnovator de zichtbaarheid van sportinnovaties en van het netwerk.

Promoten & Positioneren