Menu

Sport Data Valley

Sport Data Valley is dé data infrastructuur voor sport, bewegen en gezondheid; in onderzoek, onderwijs en praktijk.

Samen meer impact maken

Sport Data Valley heeft de missie met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland. En aan verbeterde topsportprestaties. Dit doet Sport Data Valley door samenwerking op het gebied van data te stimuleren en realiseren – met één gedeelde infrastructuur als basis. Eén infrastructuur waar zowel onderzoek, onderwijs, beleidsmakers en praktijkprofessionals gebruik van kunnen maken. Data is per definitie een onderwerp waar samenwerking zorgt voor vermenigvuldiging. Zo maken we samen meer impact.

“Stel je voor… Door alle sport- en beweegdata bij elkaar te brengen creëren we onze eigen nationale Sport ChatGPT”

“Stel je voor dat we in 2030 op individueel niveau sport- en beweeggedrag monitoren, voorspellen én beïnvloeden”

Sport Data Valley in het kort

  • Eén platform voor het verzamelen, opslaan en analyseren van data.
  • Eén platform voor onderzoekers, docenten, trainers/coaches, beleidsmedewerkers, etc – in sport, bewegen én gezondheid.
  • Data marketplace: dé plek waar sport- en beweegdata in Nederland bij elkaar komt
  • Volledig juridisch, ethisch en privacy proof. Dataopslag veilig in Europa.
  • Plug&play te gebruiken.
  • Gestandaardiseerde digitale informed consent flow.
  • Innovatief en adaptief platform dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën en ontwikkelingen.

“Met behulp van SDV bespaar ik 80% tijd in het opzetten van mijn cohort onderzoek”

Voorbeeldprojecten

Maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk

Sport Data Valley is in de periode 2018-2022 ontwikkeld door de HvA, TU Delft, VU Amsterdam, Universiteit Twente en Universiteit Leiden, op initiatief van SportInnovator. In 2023 is Sport Data Valley omgezet naar een maatschappelijke stichting – deels ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Veiligheid van data staat voorop; net als data privacy. Zo staan alle data 'encrypted' opgeslagen in Nederland en voldoet alle technologie aan de hoogste eisen op het gebied van privacy (o.a. METC goedgekeurd, geaudit (o.a DPIA), conform AVG, ELSA-label, ISO gecertificeerde IT-partner e.a.).

Gerelateerd nieuws