Sport Data Valley: meer doen met data

Sport Data Valley is een initiatief van Sportinnovator en wil Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen en sporten door het verbinden van onderzoek en data.

Meer doen met dataEr is een datarevolutie gaande in de sport. Rond sport en bewegen wordt op alle niveaus steeds meer data geproduceerd, zoals met smart watches, digitale weegschalen en hartslag-, vermogens-, en versnellingssensoren die allemaal ‘connected’ zijn. Met elkaar produceren we zo een oceaan aan data.

Tegelijk groeien de mogelijkheden voor onderzoek, analyse en het gebruik van deze gegevens. Dit komt door de toegenomen rekenkracht van computers, en door nieuwe vormen van analyses en methodes zoals Artificial Intelligence, data mining en machine learning. Data is niet meer weg te denken uit de sport. Maar hoe kan deze data en het onderzoek effectief worden gebruikt voor mens en maatschappij? Hoe halen we meer uit deze data?


Brug tussen data en onderzoek

Sport Data Valley wil twee werelden bij elkaar brengen door de data uit de praktijk te verbinden met (wetenschappelijk) onderzoek. Sporters, coaches en onderzoekers krijgen zo meer inzicht in hun gegevens en toegang tot onderzoek en toepassingen.


Veilig data ontsluiten

Met de groeiende hoeveelheid data is het belangrijk om ook de privacy, kwaliteit van data, veiligheid van de opslag en koppelingen goed geregeld te hebben.
In Sport Data Valley kunnen sporters, coaches en onderzoekers hun data veilig opslaan zonder dat deze (ongewild) kan worden ingezien door anderen. Elke gebruiker krijgt een datakluis met een hoge beveiliging. Data in deze datakluis kan alleen kan worden ingezien door anderen als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker. De gebruiker blijft altijd eigenaar van de aangeleverde data.


Toegang tot onderzoek, online en offline

Er komt een online platform en fysieke data labs. Met het online platform kunnen recreanten, topsporters, coaches, onderzoekers, bedrijven, gemeentes en anderen veilig data ontsluiten middels een centrale plek. Ook krijgen zij toegang tot onderzoek, toepassingen en analyses op basis van hun eigen data. Iedereen kan in de toekomst gebruikmaken van het online platform.

Combineer meetgegevens

Sport Data Valley meet zelf geen gegevens, maar koppelt met verschillende bestaande sensoren, fitness-apps, smartwatches en athlete management systemen. Wil je meer doen met deze gegevens uit verschillende bronnen, dan helpt Sport Data Valley door deze gegevens te combineren én te koppelen met analyses. Zo krijg je niet alleen te zien wat je gedaan hebt, maar ook advies over wat je in de toekomst beter kan doen. Ook is het via het online platform mogelijk (maar niet verplicht) om data te delen met vrienden of collega’s.


"Al je beweegdata, allemaal op één plek"


Sport Data Valley Labs

Partijen met veel verschillende data rond sport en bewegen kunnen ook fysiek aankloppen bij de Sport Data Valley Labs. Er komen in totaal 6 labs, verspreid over Nederland. Deze data labs worden bemand door data stewards. Zij geven ondersteuning en advies voor het beheren, standaardiseren en analyseren van data met als doel om organisaties meer controle te geven over hun eigen data en hier méér uit te halen. Bijvoorbeeld om blessures te voorkomen, nieuwe inzichten te krijgen, talent tracking te bevorderen of beter te presteren.

Lees hier meer over het werk van de eerste datasteward in het DEXLab in Thialf.

Wie ontwikkelt Sport Data Valley?

Sport Data Valley is een initiatief van Sportinnovator en wordt ontwikkeld door het Sport Data Center, het leidende academische sportonderzoekscentrum op het gebied van data in Nederland. Op deze manier wordt een neutraal sportdataplatform gerealiseerd zonder winstoogmerk.

Sport Data Valley wordt verder ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners, waaronder Kenniscentrum sport, NOC*NSF, Innosportlab Tongelreep, Innovatielab Thialf, KNVB en CTO Amsterdam en Den Haag en met betrokkenheid van ruim 90 maatschappelijke organisaties actief op het gebied van sport.

De ontwikkeling van Sport Data Valley wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Wanneer gereed?

Het Sport Data Valley-platform is uiterlijk in 2021 gereed. In mei 2019 is een Proof-of-Concept van het nieuwe platform opgeleverd met sportdata van 4 sporten en met structurering en analyse tools. Deze proof-of-concept is in te zien op aanvraag. Dit wordt gevolgd door een publieksversie voor 10 sporten eind 2019 en uitgebreid tot een versie met meer dan 30 sporten en 50 analytic tools in 2021.

De data die is opgenomen in de eerdere versie van de Sport Data Valley: SDV 1.0, wordt overgezet naar SDV 2.0. Indien gebruikers van SDV 1.0 tijdens de overgangsfase toegang willen tot hun data, kunnen ze contact opnemen met Sportinnovator.

Meer info? Mail naar info@sportdatavalley.nl

Gerelateerd nieuws