Voor onderzoekers

Innovatieformule Sportinnovator
Sportinnovator wil met innovatie een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen. Het initieert en ondersteunt daarvoor innovatieprojecten waarin nauw wordt samengewerkt tussen sportaanbieders, gemeenten, bedrijven en onderzoekers. Deze samenwerking wordt onder andere zichtbaar in de Sportinnovator Centra en de Living Labs Sport en Bewegen.

Onderzoek sport en bewegen
In Nederland doen we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het hoogste niveau. Ook op het gebied van sport en bewegen. Samenwerkende kennisinstellingen (wo en hbo) hebben waardevolle bijdragen geleverd aan kennisontwikkeling en innovatie op verschillende gebieden: prestatieverbetering, talentontwikkeling, de rol van sport en bewegen bij gezondheidsbevordering en vitaliteit, bewegingsonderwijs en de sociale en maatschappelijke waarde van sport en bewegen.

Maatschappelijke impact
Onderzoek naar sport en bewegen is van belang om de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij te vergroten. Niet alleen voor topsport, maar juist ook voor de breedtesport. Ons doel is om kennis te ontwikkelen over hoe iedereen kan (blijven) sporten en bewegen naar eigen vermogen. Daarbij stimuleren we dat die kennis ingezet wordt voor de praktijk. Zo werkt Sportinnovator als partner mee aan het programma ‘MOOI in Beweging’. In dit praktijkgestuurde onderzoeks- en innovatieprogramma willen we met kennis en vernieuwing bijdragen aan oplossingen voor complexe en vaak veelzijdige vraagstukken op het gebied van een gezonde leefstijl, vitaliteit en sportdeelname.

Kennisagenda’s Sport en bewegen
Op initiatief van Sportinnovator zijn er zowel door samenwerkende hoogleraren (verenigd in de Watertoren) als door de lectoren van het Lectorenplatform Sport & Bewegen voor wo en hbo meerjaren kennisagenda’s opgesteld, waarin de vragen van de sportpraktijk centraal staan. Voor meer informatie: Praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen

Daarnaast verkent Sportinnovator hoe de samenwerking met de mbo-opleidingen van sportprofessionals en de mbo practoraten vormgegeven kan worden.

Sportinnovator-centra
Om ervoor te zorgen dat we meer kennis verkrijgen op het gebied van sport en bewegen en dat deze kennis ook zijn weg vindt naar de praktijk, heeft Sportinnovator een netwerk van Sportinnovator-centra ontwikkeld waarin onderzoekers, bedrijven, sportinstellingen en gemeenten samenwerken aan innovaties voor de top- en breedtesport en die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen. Neem contact op met een van de Sportinnovator-centra als je wilt netwerken of kennis wilt uitwisselen over lopend onderzoek en innovatieprojecten.

Living Labs
ZonMw en Sportinnovator zijn in 2020 gestart met de Living Labs Sport en Bewegen waarin hogescholen, lokale organisaties en burgers met praktijkgericht onderzoek op een succesvolle en effectieve manier samenwerken om meer mensen in beweging te krijgen.

De innovaties worden in de echte wereld uitgetest en verbeterd. Dus door en met de praktijk.

Financiering sport -innovatie
Sinds 2015 heeft Sportinnovator zo’n 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er een kleine 300 initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van subsidies. Bij de financiering ligt de focus op het valideren van prototypes en het stimuleren van marktintroductie. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden vind je op deze pagina.

Sport Data Valley: Hét data analyse platform voor sport, bewegen en gezondheid
Het online platform van Sport Data Valley geeft sporters, trainers, zorgprofessionals en onderzoekers beter inzicht in sport- en beweeggedrag, slaap en prestaties via gepersonaliseerde dashboards en eigen analysescripts. De data van Sport Data Valley leert ons hoe we als mens een gezonder en vitaler leven kunnen leiden.

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe je als kennisinstelling of als onderzoeker een bijdrage kunt leveren aan sportinnovatie met maatschappelijke impact, neem dan contact op met

Niels Reijgersberg (niels@sportinnovator.nl of 070 – 349 54 21).

Voorbeelden van innovaties