Voor onderzoekers

“De komende jaren is de uitdaging meer middelen te verkrijgen voor onderzoek en de ingezette lijn voort te zetten. Daarnaast moet de relatie onderzoek en innovatie versterkt worden. De wijze waarop het netwerk van Sportinnovatie-centra zich ontwikkelt, biedt vele mogelijkheden.” - drs. Geri Bonhof, lid Topteam Sport

Open netwerk voor onderzoekers

Met behulp van kennis en onderzoek worden thema’s voor de lange termijn ontwikkeld, vergezichten die aansluiten bij internationale kennistrends op het gebied van sport en bewegen. Nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten bieden kansen voor de Nederlandse sportpraktijk. Om ervoor te zorgen dat we meer kennis verkrijgen op het gebied van sportinnovatie en dat deze kennis ook zijn weg vindt naar innovaties, werkt Sportinnovator aan een open netwerk: een ecosysteem waarin Sportinnovator-centra samenwerken met onderzoekers, bedrijven, sportinstellingen en gemeenten. Neem contact op met een van de Sportinnovator-centra als je wilt netwerken of kennis wilt uitwisselen over lopend onderzoek en innovatieprojecten.

Duurzame samenwerking en partnerships leidt tot prioritering en focus van projecten, en daarmee tot meer massa, impact en rendement van sportinnovatie. Leidend in sportonderzoek is daarbij de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA route Sport & Bewegen. Big data en data science zijn een verbindende schakel tussen de drie hoofdthema’s van de Kennisagenda: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De waarde(n) van sport’.
Het programma Sportinnovator voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit, onder regie van het Topteam Sport.


Sport Data Valley

Data in sport en bewegen is onmisbaar in de ontwikkeling van innovaties. Met de nieuwe versie van Sport Data Valley, die in het najaar van 2019 live gaat, krijgen onderzoekers een platform om methodes, onderzoek en analyses op het gebied van sport en bewegen veilig te ontsluiten. Ook kun je veilig data opslaan en analyses toevoegen en uitvoeren.

Financiering sportonderzoek en -innovatie

Daarnaast verstrekt Sportinnovator met regelmaat subsidies aan onderzoekers. Ook is er een onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw dat loopt tot 2020 met een budget van € 8.700.000.

Wil je weten welke overige subsidies, financieringsmogelijkheden en regelingen er zijn op het gebied van (sport)innovatie? Kijk dan ook eens op Wegwijzer sportinnovaties.

De kennisinstellingen (wo en hbo) en het Topteam Sport hebben zich verenigd in het 'Watertorenoverleg'. Hierin wordt gewerkt aan de langetermijnvisie op het gebied van kennisontwikkeling, maar ook wordt gekeken hoe deze kennis via onder andere de Sportinnovator-centra toegepast kan worden in innovaties in de praktijk.
Het Topteam Sport neemt ook deel aan het K.A.N.S.-overleg. Dit verenigt onderzoeksfinanciers (VWS, NWO, ZonMw, SIA & NOC*NSF) met het Topteam Sport, het Watertoren-overleg en Kenniscentrum Sport. Doel is te komen tot een gezamenlijke inzet van de beschikbare financiële middelen.


Voorbeelden van onderzoek op het gebied van sportinnovatie

Bewegen tijdens taal-en rekenlessen om schoolprestatie te verbeteren

Op een reguliere dag zijn basisschoolleerlingen 4 tot 6 uur in het klaslokaal. Het grootste gedeelte van die tijd zitten ze stil. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar een lespakket waarbij kinderen door een combinatie van fysieke en cognitieve in spanning betere taal- en rekenvaardigheden ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op de website van Sportinnovator Centrum Groningen.

Citius Altius Sanius

Het doel van het onderzoeksprogramma 'Citius Altius Sanius' is het verminderen van het aantal blessures en het stimuleren van bewegen, door het meten van de fysieke en/of fysiologische belasting tijdens het sporten, door de relatie te leggen met blessures, en door direct feedback te geven aan de sporter als het blessurerisico toeneemt. Doelgroepen zijn recreatieve sporters, revalidanten die terugkomen van een blessure, en topsporters. Het onderzoeksconsortium 'Citius Altius Sanius' bestaat uit zes universiteiten, drie hogescholen, elf sportbonden en meer dan twintig bedrijven actief in de sport. Het programma is een van de grootste onderzoeksprogramma’s op sportgebied ter wereld. Het consortium wordt geleid door Frans van der Helm en Daan Bregman (TU Delft Sports Engineering Instituut) en Peter Beek (Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam).

Thermo Tokyo

Om sporters optimaal voor te bereiden op de extreme temperaturen op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo in 2020 hebben wetenschap, sport en bedrijfsleven de handen ineengeslagen in het project Thermo Tokyo. Met behulp van onder andere een klimaatkamer op Papendal, een persoonlijk hitteprofiel en innovatief acclimatiseren en koelen worden sporters begeleid om op de Spelen op een veilige manier het maximale uit zichzelf te halen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor topsporters, maar bijvoorbeeld ook voor militairen. Lees ook meer over het onderzoek dat AISS uitvoert naar de hitte-adaptatie van sporters

Gerelateerd nieuws