Voor bedrijven

Bedrijfsleven katalysator voor sportinnovatie
Het bedrijfsleven vormt dé belangrijkste schakel om sportinnovaties naar de markt en daarmee naar de eindgebruiker te brengen. Die eindgebruiker kan zowel een sportorganisatie als een individuele topsporter zijn, maar denk ook aan de veel grotere groep van consumenten die innovaties in hun recreatieve sport toepassen.

Sportinnovator wil het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken te participeren en investeren in sportinnovaties. Dat geldt zowel voor starters en MKB als voor grotere bedrijven en industrie. We richten ons daarbij op bedrijven die vanuit hun kernactiviteit de sportmarkt bedienen en op bedrijven die nog geen binding met de sportmarkt hebben maar wel expertise of business die inzetbaar is voor sport en bewegen en topsport.

Zo kan sport een interessant toepassingsgebied zijn voor innovatieve ondernemers gericht op voeding, techniek, beweging, ICT of big data. Door de omvang en de aantrekkingskracht van sport op een breed publiek, biedt sport bedrijven een grote kans om nieuwe markten aan te boren. Daarnaast kunnen bedrijven maatschappelijk relevant zijn door de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan een vitaler Nederland of die gericht zijn op het verduurzamen van de sport.

"Sportinnovator wil het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken te participeren en investeren in sportinnovaties"

- Martin Olde Weghuis, lid Topteam Sport

Samenwerkingsverbanden
Sportinnovator brengt vanuit een onafhankelijke positie alle partijen bij elkaar die nodig zijn om die innovaties tot stand te brengen: sport, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid. De Sportinnovator-centra spelen hierin een belangrijke rol. Hier werken bedrijven, de sportpraktijk, onderzoekers en gemeenten samen aan innovaties die bijdragen aan meer sporten en sportief bewegen, aan excelleren in de top- en breedtesport en verduurzaming. De centra komen graag in contact met innovatieve ondernemers om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Dienstverlening
Sportinnovator stimuleert de ontwikkeling van sportinnovaties én we helpen kansrijke innovaties daadwerkelijk hun weg naar de markt te vinden. Dit doen we door bedrijven te verbinden met de sportpraktijk, met collega-ondernemingen én met kenniscentra in Nederland. Daarnaast geven we advies bij het vinden van de juiste partijen voor financiering of het opschalen en vermarkten van de innovatie. Sportinnovator biedt ook ondersteuning gedurende de individuele innovatietrajecten. Dat gebeurt onder andere door actieve coaching en advies en de persoonlijke inzet van Topteam-leden. Met haar brede kennis van het sportlandschap denkt Sportinnovator mee over de vraag hoe een specifieke innovatie ook voor andere sporten ingezet zou kunnen worden.

In de Sportinnovator Academy krijgen startups de kans om versneld stappen te maken door middel van een programma met workshops, huddles en netwerkmogelijkheden.

Sportinnovator kijkt ook over de grens en is een springplank voor sportinnovaties met internationale ambities. We zijn daarvoor aangesloten bij SportsNL, een netwerk waarin bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en sport met elkaar verbonden worden rond het thema sport en buitenland.

Financieringsinstrumenten
Voor het ontwikkelen, opschalen en naar de markt brengen van innovaties is geld nodig. Sportinnovator heeft verschillende financieringsinstrumenten die ondernemers daarbij kunnen helpen. Sinds 2015 heeft Sportinnovator zo’n 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er een kleine 300 initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van subsidies en vouchers. Een overzicht van de financieringsmogelijkheden vind je op deze pagina.

"Sport biedt bedrijven kansen om nieuwe markten aan te boren en daarnaast ook maatschappelijk relevant te zijn."

Informatie

Ben jij een innovatieve ondernemer die meer wil weten over welke kansen de sportinnovatiemarkt te bieden heeft? Neem dan contact op met Paul van der Kolk, Innovatie adviseur Business development. paul@sportinnovator.nl of 06 435 978 74.

Voorbeelden innovaties