Onze ambitie

"Onze ambitie is dat Nederland een van de meest sportinnovatieve landen ter wereld is."

Het ministerie van VWS heeft in 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen. Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven, gemeenten en de wetenschap. Aan hen is gevraagd een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen en hierin, naast de sport en wetenschap, ook het bedrijfsleven en overheden/gemeenten te betrekken. 
Het programma Sportinnovator, dat loopt tot en met 2022, voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit onder regie van het Topteam Sport. Doel van de agenda is niet alleen innovaties voortbrengen die gouden medailles op de Olympische Spelen opleveren. Behalve innovaties voor topsport en breedtesport willen we alle mensen bereiken door innovaties te stimuleren die ook impact hebben op de volksgezondheid en de maatschappij. 

In 2018 heeft het Topteam Sport van VWS de aanvullende opdracht gekregen om innovaties aan te jagen binnen het Nationale Sportakkoord (“Iedereen moet plezier kunnen beleven in sport”).

Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door bureau Sportinnovator, samen met ZonMw.

Hoe realiseert Sportinnovator haar ambitie?

  • Door een stimulans te geven aan de doorontwikkeling en activiteiten van diverse sportinnovatiecentra in Nederland. Dit doet Sportinnovator door middel van subsidieverstrekking, kennisdeling, certificering en coaching. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam ecoysteem waarin de centra met elkaar samenwerken op het gebied van innovatie-ontwikkeling, en daarnaast fungeren als aanjagers van innovatie in sport en bewegen in Nederland en daarbuiten. Elk centrum heeft zijn eigen expertise. Elk centrum werkt nauw samen met (regionale) gemeenten, bedrijven, sportinstellingen en wetenschappers. Naast subsidiering en coaching van centra geeft Sportinnovator cofinanciering aan bedrijven, sportorganisaties, gemeenten en wetenschap voor sportinnovaties. Ook stimuleert Sportinnovator innovatieprojecten- en ideeën via de jaarlijkse Nationale Sportinnovator Prijs en via Innovatiechallenges.
  • Door op thema’s partnerships aan te gaan met stakeholders in het veld. Door doelgroepen te informeren over mogelijkheden op het gebied van innovatie en door hen te inspireren om te gaan innoveren.

  • Bekijk de infografic met alle de cijfers over innovatieprojecten, sportinnovator-centra, innovatievoorbeelden en nog veel meer.
Onze missie

Sportinnovator inspireert en ondersteunt partijen online en offline bij het oppakken en uitvoeren van sportinnovatie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Nederland een van de meest sportinnovatieve landen van de wereld wordt.

Onze visie

Innovaties veranderen de wereld. De sportwereld is continu in ontwikkeling. Innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke problemen, die soms moeilijk op te lossen zijn of waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Sportinnovaties kunnen huidige patronen doorbreken en nieuwe trends kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld een actievere levensstijl. Anders sporten, nieuwe structuren, baanbrekende technologieën en nieuwe samenwerkingsverbanden vergemakkelijken de toegang tot fysieke activiteit en topprestaties. Met innovaties in de sport komen er effectieve oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van het Sportakkoord. Zo wordt Nederland gezonder, duurzamer, ondernemender, ontstaat meer sport(plezier) en wint Nederland meer medailles.

Aansluiten bij sportinnovatie levert zowel voor sportinstellingen, overheden/gemeenten, bedrijfsleven als de wetenschap toegevoegde waarde op, zeker wanneer je dit samen doet. Publiek-private samenwerkingen vormen de basis voor innovaties in sport en bewegen. Wanneer partijen de samenwerking opzoeken, data met elkaar delen, kennis uitwisselen en hun expertise inzetten – ook in nieuwe domeinen - wordt sportinnovatie op een hoger plan getild.