Wat doet Sportinnovator?

Over Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland. Wij spotten innovaties in de sport, stimuleren verbeteringen, versnellen het innovatieproces en sturen op schaalbaarheid. Sportinnovator brengt vanuit een onafhankelijke positie alle partijen bij elkaar die nodig zijn om die innovaties tot stand te brengen: sport, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Dat doen we met een innovatieformule waarin win-win samenwerking centraal staat.

Innovatie stimuleert de sportdeelname en het beweeggedrag van alle Nederlanders en maakt daarmee ons land vitaler. En het vergroot de kans op topsportmedailles. Sportinnovator wil door bewezen samenwerking de impact van sportinnovatie vergroten en daarmee Nederland internationaal toonaangevend laten zijn.

Sinds 2015 heeft Sportinnovator 820 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er ruim 160 kansrijke initiatieven financiële ondersteuning en advies gekregen.

Sportinnovator is nauw verbonden met het Nationaal Sportakkoord dat erop gericht is om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders, in alle levensfasen. Sportinnovator kan met haar innovatieprogramma gezien worden als de Chief Technology Officer van dit Sportakkoord.

Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.