Wat doet Sportinnovator?

Over Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland. Onze missie: het aanjagen en toepassen van innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. Het ecosysteem van Sportinnovator bestaat uit Sportinnovator-centra, sportinstellingen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Zij werken samen aan baanbrekende innovaties. Sportinnovator ondersteunt ook vernieuwingen die bijdragen aan prestatieverbetering in topsport en aan het sneller verduurzamen van de sport en sportaccommodaties.

Sinds 2015 heeft Sportinnovator ruim 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er meer dan 300 initiatieven financiële ondersteuning en advies gekregen.

De belangrijkste doelstelling daarbij is om innovaties te versnellen en hun weg naar de markt te laten vinden en ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

We geloven daarbij in samenwerking en co-creatie. Vanuit een onafhankelijke regierol brengen we alle partijen bij elkaar die nodig zijn om die innovaties tot stand te brengen.

We zoeken daarbij de aansluiting met landelijke initiatieven als het Sportakkoord II en MOOI in Beweging van ZonMw. Om de internationale mogelijkheden te benutten, zijn we partner van het publiek-private platform SportsNL en het European Platform for Sport Innovation. Gezamenlijk vergroten we de impact van sportinnovatie.

Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.