Innovatienetwerk

Sportinnovator is inmiddels uitgegroeid tot hét sportinnovatienetwerk van Nederland. Dit ecosysteem bestaat inmiddels uit meer dan 200 partijen afkomstig vanuit sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De basis wordt gevormd door de Sportinnovator-centra, Sport Data Valley en de Living Labs.

Sportinnovatienetwerk

Partners Sportinnovator

Belangrijke landelijke spelers vanuit de sport zijn NOC*NSF en de sportbonden, Platform Ondernemende Sport, NL Actief en het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Andere belangrijke partners zijn de Vereniging Sport en Gemeenten, de Topsectoren LSH en Creative Industry, RVO, het Nationaal Fonds voor de Sport en ZonMw. Ook hebben diverse kennisinstellingen zich aangesloten bij het netwerk.