Voor gemeenten

Op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie en het stimuleren van bewegen bij alle inwoners is er in Nederland in nagenoeg alle gemeenten nog winst te behalen. Overal zijn lokale sportakkoorden afgesloten om op lokaal niveau de handen ineen te slaan. Innovaties of innovatieve aanpakken kunnen hierbij een handje helpen, om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken of om nieuwe oplossingen uit te proberen. Sportinnovator brengt vraag en aanbod bij elkaar.

“Nederland heeft een uniek sportlandschap maar we moeten blijven innoveren om mee te gaan met alle veranderingen in de maatschappij.” Hoe ziet de sportvereniging van de toekomst eruit? En hoe kan de openbare ruimte beter benut worden om sport en bewegen te stimuleren? Vraagstukken waar alle gemeenten mee spelen en gezamenlijk kunnen we tot oplossingen komen. Sportinnovator is hiervoor een verbindende partij.”

Stijn Steenbakkers, lid Topteam Sport

Innovaties delen en samenwerken

Gemeenten kunnen bij uitstek bijdragen aan, en profiteren van sportinnovatie. Maar op dit moment worden innovaties en best practices om sporten en bewegen te bevorderen niet of nauwelijks zichtbaar gemaakt. Innovaties worden niet samen opgepakt of gedeeld door gemeenten. Om de doelstellingen uit het Nationaal Sportakkoord te behalen, is het goed om hier verandering in te brengen. Sportinnovator helpt gemeenten hierbij door onder andere op deze website een podium te geven voor innovaties in de sport. Ook worden gemeenten met elkaar in contact gebracht en wordt kennisdeling gefaciliteerd.

Regelmatig zetten we een innovatie in de schijnwerpers om op die manier zoveel mogelijk gemeenten te inspireren. Deel jouw innovatie met ons door contact op te nemen met Iris Nijland.

  • Om de 6 ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren initieert Sportinnovator diverse innovatiechallenges.
  • Ook is er een subsidieoproep voor Living Labs geweest. Binnen een Living Lab wordt intensief samengewerkt met de belangrijkste stakeholders en worden innovaties bedacht en getest in de leefomgeving van de gebruiker.

'Reserveer 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie'

Hoe ziet de sportvereniging van de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte beter ingericht worden om sport en bewegen te stimuleren? En hoe kan ik als gemeente via de sport bijdragen aan een duurzamer wereld? Maatschappelijke vraagstukken waar alle gemeenten mee te maken hebben en waar innovatie een belangrijke rol in kan spelen. Stijn Steenbakkers, wethouder sport in Eindhoven en lid van het Topteam Sport: “Nederland heeft een uniek sportlandschap maar we moeten blijven innoveren om mee te gaan met alle veranderingen in de maatschappij. Op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie en het stimuleren van bewegen bij alle inwoners is er in Nederland in nagenoeg alle gemeenten nog winst te behalen. Gemeenten kunnen bij uitstek bijdragen aan en profiteren van sportinnovatie. Hoe? Lees verder.

Innovaties voor gemeenten

Sportinnovator-centra

In Sportinnovator-centra wordt gewerkt aan verschillende soorten sportinnovaties. Ieder Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise, van een specifieke sport tot actieve leefstijl en kennisontwikkeling. Ben jij als gemeente op zoek naar een innovatieve oplossing dan kan een sportinnovator-centrum daar mogelijk bij helpen. De Sportinnovator-centra komen graag met je in contact om advies te geven, of te helpen bij het vinden van de juiste partners.

  • Om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij onder andere gemeenten te stimuleren, geeft Sportinnovator Vouchers uit. Een gemeente kan in samenwerking met een sportinnovator-centrum een voucher indienen, waarbij het centrum de gemeente met een kennis- of innovatievraag helpt.

Hulp bij maat

Sportinnovator ondersteunt en stimuleert sportinnovatie op verschillende manieren. Zoek jij gerichthulp bij innovatie? Vul onze quickscan in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Contactpersoon

Voor hulp of vragen over sportinnovaties binnen gemeenten kun je terecht bij Iris Nijland, projectleider (regionale) overheden voor Sportinnovator.

Gerelateerd nieuws