Voor gemeenten

“We hebben een unieke sportinfrastructuur in Nederland, maar ook verenigingen moeten innoveren. Hoe ziet de sportvereniging van de toekomst er uit? Een ander vraagstuk is hoe de openbare ruimte beter benut kan worden om sport en bewegen te stimuleren."

Stijn Steenbakkers, lid Topteam Sport

Waarom een innovatief sport- en beweegbeleid?

Gemeenten kunnen bij uitstek bijdragen aan en profiteren van sportinnovatie. Tegenwoordig sporten minder mensen bij een sportvereniging, terwijl de populariteit van individuele sporten als hardlopen en fitness toeneemt. Je kunt hier als gemeente op inspelen door bijvoorbeeld hardlooproutes in de stad aan te leggen met ledverlichting. We leiden vooral een zittend bestaan en worden te weinig uitgedaagd om in beweging te komen. Als gemeente kun je innovatieve data gebruiken om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen aangezet worden om meer te bewegen. Ook kun je met technologische innovaties inactieve burgers in beweging krijgen. Innovatie kan ook leiden tot ruimtebesparing of energiebesparende en –opwekkende methoden rond het gebruik van sportvelden, sportkantines en sportruimtes. De stad is een speelveld wanneer je slim benut wat je hebt!

Voorbeelden van innovatie in gemeenten

  • Samenwerkingsverband #040Beweeg

Het samenwerkingsverband #040Beweegt is een initiatief van Sportinnovator-centrum Innosportlab Sport & Beweeg!, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven. Deze vier organisaties werken in Eindhoven intensief samen om met technologische innovaties zoveel mogelijk mensen duurzaam te laten sporten en bewegen. De stad Eindhoven is hierin een grote, real-life onderzoeksomgeving. Het ultieme doel? Een actieve stad met gezonde Eindhovenaren.

  • Project vierG op zee

Het Sailing Innovation Centre realiseert in samenwerking met KPN en de gemeente Den Haag een fieldlab op zee, waar alle stroming en wind gemeten kan worden ten behoeve van optimale zeilprestaties.


  • Griepprik-actie Den Bosch
    De Griepprik-actie van de gemeente Den Bosch is een ultieme manier om ouderen in beweging te krijgen. Tussen oktober en medio december gaan duizenden ouderen (en andere risicogroepen zoals diabetici) naar de huisarts voor de jaarlijkse griepprik. Daar speelt team S-PORT van de gemeente ’s-Hertogenbosch handig op in door daar ook aanwezig te zijn met beweegactiviteiten en zo mensen structureel in beweging proberen te krijgen.

Sportinnovator-centra

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om de sport- en beweegvoorzieningen van jouw gemeente op een hoger en innovatiever niveau te krijgen? Of heb je een innovatief idee op het gebied van sportinnovatie in jouw gemeente en wil je dit toetsen? In de Sportinnovator-centra in het land werken gemeenten, sporters en sportinstellingen, onderzoekers en bedrijven samen aan vernieuwende ideeën. De centra komen graag met je in contact om advies te geven, of te helpen bij het vinden van de juiste partners. Je kunt ook contact opnemen met Iris Nijland, projectleider (regionale) overheden voor Sportinnovator via iris@sportinnovator.nl.

Sport Data Valley

Data in sport en bewegen is onmisbaar in sportinnovatie. Met de nieuwe versie van Sport Data Valley, die in het najaar van 2019 live gaat, krijgen gemeenten per thema toegang tot onderzoek op het gebied van sport en bewegen. Ook kunnen publieke databronnen worden ontsloten en analyses worden uitgevoerd. De gekoppelde databronnen en analyses in Sport Data Valley leveren input op voor gemeentelijk beleid en oplossingen voor gemeentelijke opgaven. Niet alleen op het gebied van sport en bewegen, maar ook voor thema’s als de zorg en ruimtelijke ordening.

Werk je bij een gemeente en wil je jouw innovatie op het gebied van sport en bewegen aan het licht brengen en delen met andere gemeenten?

Lees dan hier verder

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten