Voor gemeenten

Maatschappelijke vraagstukken
Hoe krijgen we meer mensen aan het sporten en bewegen? Hoe ziet de sportvereniging van de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte beter ingericht worden om sport en bewegen te stimuleren? En hoe kunnen gemeenten via de sport bijdragen aan een duurzamer wereld? Overal in Nederland hebben gemeenten lokale sportakkoorden afgesloten om oplossingen te zoeken voor deze maatschappelijke uitdagingen. Innovaties of innovatieve aanpakken kunnen hierbij helpen.

Sportinnovator-centra en living labs
Sportinnovator stimuleert en ondersteunt innovatieprojecten op het gebied van sporten en sportief bewegen. In deze projecten wordt nauw samengewerkt tussen sportaanbieders, gemeenten, bedrijven en onderzoekers. Die samenwerking komt onder andere tot stand in Sportinnovator-centra en in living labs.

Een groot aantal gemeenten is inmiddels actief betrokken bij deze Sportinnovator-projecten. Ben jij als gemeente op zoek naar een innovatieve oplossing, dan kan een Sportinnovator-centrum daar mogelijk bij helpen. De centra komen graag met je in contact om advies te geven.

Innovaties delen en samenwerken
Het is belangrijk dat gemeenten succesvolle innovaties en best practices met elkaar delen. Sportinnovator ondersteunt gemeenten hierbij door onder andere via deze website een podium te geven aan innovaties die sporten en sportief bewegen bevorderen of die gericht zijn op verduurzaming van de sportsector. Innovatiesuccessen worden door Sportinnovator in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt zodat alle gemeenten ze kunnen toepassen.

Regelmatig zetten we een innovatie in de schijnwerpers om op die manier zoveel mogelijk gemeenten te inspireren.

Daarnaast levert Sportinnovator een bijdrage aan de Innovatiepagina van de Duurzaamheidsatlas, een initiatief van het kennisplatform Duurzame Sportsector.

In deze atlas worden alle innovaties op het gebied van duurzaamheid in de sport inzichtelijk gemaakt en toegankelijk voor iedereen.

Challenges Nationaal Sportakkoord
Sinds 2019 zet Sportinnovator Innovatiechallenges uit op het gebied van sport en bewegen. Met deze challenges wordt gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord. Als input voor toekomstige challenges kunnen gemeenten bij Sportinnovator aangeven op welke specifieke lokale thema’s en vraagstukken er volgens hen nog innovatie nodig is. Hier een overzicht van de winnaars van Innovatiechallenges van de afgelopen jaren.

Sportinnovator Vouchers
Om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij (onder andere) gemeenten te stimuleren, geeft Sportinnovator t/m 2026 weer een beperkt aantal Sportinnovator Vouchers uit. Een gemeente kan in samenwerking met een Sportinnovator-centrum een voucher indienen, waarbij het centrum de gemeente met een kennis- of innovatievraag helpt.

Meer informatie en contact
Voor hulp of vragen over sportinnovaties binnen gemeenten kun je terecht bij Iris Nijland, innovatie-adviseur (regionale) overheden voor Sportinnovator. Je kunt ook bij Iris terecht wanneer je jouw innovatie wilt delen met andere gemeenten.

'Reserveer 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie'

Gemeenten zijn een grote financier van de Nederlandse sport met € 2,2 miljard voor sportvoorzieningen en uitgaven aan de sportieve inrichting van de openbare ruimte.

In 2022 deed Stijn Steenbakkers van het Topteam Sportinnovator een oproep aan alle wethouders sport om 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie te reserveren. Hij benadrukte daarbij dat er op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie en het stimuleren van bewegen bij alle inwoners in nagenoeg alle gemeenten nog winst te behalen is.


Voorbeelden van Innovaties voor gemeenten

Op onderstaande pagina’s vind je nog meer voorbeelden van interessante innovaties voor gemeenten:

Winnaars Challenges Nationaal Sportakkoord
Living Labs Sport en Bewegen
Innovaties in de schijnwerpers