Internationaal

Springplank
Sportinnovator is ook een springplank voor sportinnovaties en Sportinnovator-centra met internationale ambities. We monitoren de innovaties, spotten kansen in het buitenland en leggen verbindingen via de platforms waar we bij zijn aangesloten. Zoals SportsNL.

SportsNL
In dit netwerk worden bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en sport met elkaar verbonden rond het thema sport en buitenland. SportsNL zorgt voor de afstemming, focus en collectieve internationale branding van Nederlandse sportinnovaties. De initiatiefnemers van dit platform zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van VWS.

Daarnaast maakt Sportinnovator deel uit van EPSI, het European Platform for Sport Innovation. Hier wordt de verbinding met Europese sportinnovatiepartners gelegd.

Drie thema’s
We focussen daarbij op drie thema’s:

  • Urban Vitality - Sporten en sportief bewegen
  • Fieldlabs for proven & social innovations - Excelleren in sport
  • Greening the sports & sport events - Verduurzamen van sport

‘The Dutch approach’
Sportinnovator laat zien wat Nederland op het gebied van sportinnovatie allemaal te bieden heeft. We laten andere landen kennis maken met ‘the Dutch approach’, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We willen andere landen inspireren door onze werkwijze waarin samenwerking tussen sport, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen centraal staat.

Om contacten te leggen, kennis te delen en onze werkwijze toe te lichten, is Sportinnovator regelmatig aanwezig bij internationale events. Zie onderstaande voorbeelden.

Evenementen
De komende jaren richt Sportinnovator zich internationaal vooral op landen waar grote sportevenementen plaatsvinden. Met name de Olympische Zomerspelen van Parijs (2024) en Los Angeles (2028) bieden grote kansen om Nederlandse innovaties te promoten en samenwerkingen tot stand te brengen.

Meer weten?
Neem dan contact op met:

Merit Clocquet - Sport Innovation Officer
merit@sportinnovator.nl
06 – 11 37 69 32

Paul van der Kolk - Bedrijfsleven en Internationalisering
paul@sportinnovator.nl
06 – 43 59 78 74Internationaal