Overzicht

Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) is een netwerk organisatie, waarbinnen sportpraktijk, sportonderzoek en sportmedische zorg samenkomen. Het AISS verbindt ervaren experts van de Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland, het OLVG, Reade en Topsport Amsterdam. In samenwerking met (inter)nationale sportorganisaties en andere gespecialiseerde instanties wordt er gewerkt aan praktijkrelevant onderzoek naar ‘High Performance’, ‘Vital Performance’ en ‘Education’.

Onze onderzoeksprojecten worden overwegend uitgevoerd in zogenaamde field labs. Field labs zijn fysieke locaties in ‘het veld’ die een optimale infrastructuur creëren voor gespecialiseerd onderzoek en advies voor top-, amateursporters en patiënten door middel van unieke test en meetfaciliteiten. Een bijzonder field lab is de Amsterdamse Sportpoli en –kliniek. De poli biedt hoogwaardige klinische zorg voor sporters en ondersteunt deze bij de preventie, behandeling en revalidatie van blessures. Daarnaast kunnen (top)sporters hier terecht voor leefstijl- en beweegadvies.

Meer informatie over AISS en onze projecten is te vinden op www.aiss.nl.

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) wordt programmalijn Aangepast Sporten en Bewegen AISS

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) behartigt al jaren de belangen van het aangepast sporten binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). Sinds 2022 is er binnen AISS de programmalijn Aangepast Sporten en Bewegen opgenomen in de structuur. CASA als naam zal overgaan in de Programmalijn Aangepast sporten en bewegen van AISS. De activiteiten zullen exact hetzelfde blijven.

De programmalijn aangepast sporten en bewegen zet zich in om vragen uit de aangepaste sport- en leefstijlpraktijk te beantwoorden d.m.v. praktijkrelevant onderzoek en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek vindt veelal plaats in zogenaamde fieldlabs waar de praktijk, het onderzoek en het onderwijs samenkomen. De kernactiviteiten zijn: het ontwikkelen van nieuwe kennis, het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktijkrelevante producten en adviezen en het uitvoeren en interpreteren van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde testprotocollen. De programmalijn aangepast sporten en bewegen van AISS richt zich op twee kennisthema’s: Actieve leefstijl – vitaliteit en Competitie en prestatie.

De afgelopen jaren is er een adviesgroep van ervaringsdeskundigen ingericht, het opzetten van een netwerk van praktijkpartners in Nederland en het initiëren van nieuwe (onderzoeks)projecten rond aangepast sporten. Voor meer informatie kun je terecht op de website van AISS.

Impressie

Bekijk meer impressies

Gerelateerd nieuws