Overzicht

Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) is een netwerk organisatie, waarbinnen sportpraktijk, sportonderzoek en sportmedische zorg samenkomen. Het AISS verbindt ervaren experts van de Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland, het OLVG, Reade en Topsport Amsterdam. In samenwerking met (inter)nationale sportorganisaties en andere gespecialiseerde instanties wordt er gewerkt aan praktijkrelevant onderzoek naar ‘High Performance’, ‘Vital Performance’ en ‘Education’.

Onze onderzoeksprojecten worden overwegend uitgevoerd in zogenaamde field labs. Field labs zijn fysieke locaties in ‘het veld’ die een optimale infrastructuur creëren voor gespecialiseerd onderzoek en advies voor top-, amateursporters en patiënten door middel van unieke test en meetfaciliteiten. Een bijzonder field lab is de Amsterdamse Sportpoli en –kliniek. De poli biedt hoogwaardige klinische zorg voor sporters en ondersteunt deze bij de preventie, behandeling en revalidatie van blessures. Daarnaast kunnen (top)sporters hier terecht voor leefstijl- en beweegadvies.

Meer informatie over AISS en onze projecten is te vinden op www.aiss.nl.

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA)

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) behartigt de belangen van het aangepast sporten binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). CASA zet zich in om vragen uit de aangepaste sport- en leefstijlpraktijk te beantwoorden d.m.v. praktijkrelevant onderzoek en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek vindt veelal plaats in zogenaamde fieldlabs waar de praktijk, het onderzoek en het onderwijs samenkomen. De kernactiviteiten van CASA zijn: het ontwikkelen van nieuwe kennis, het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktijkrelevante producten en adviezen en het uitvoeren en interpreteren van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde testprotocollen. CASA richt zich op twee kennisthema’s: Actieve leefstijl – vitaliteit en Competitie en prestatie.

De afgelopen tijd heeft het centrum zich vooral bezig gehouden met het oprichten van een adviesgroep van ervaringsdeskundigen, het opzetten van een netwerk van praktijkpartners in Nederland en het initiëren van nieuwe (onderzoeks)projecten rond aangepast sporten. De komende tijd houdt CASA zich vooral bezig met het uitbreiden van het netwerk, het ophalen van vraagstukken in de praktijk en het organiseren van kennis- en themabijeenkomsten. Voor meer informatie kun je terecht op de website van CASA of bij coördinator Vera Dekkers (casa.aiss@inholland.nl).

Impressie

Bekijk meer impressies

Gerelateerd nieuws