Overzicht

Sportinnovator-centrum Sports Valley

Voeding en slaap spelen een grote rol in de gezondheid en belastbaarheid van (top)sporters en patiënten. Het Sportinnovator centrum Sports Valley is innoverend op het gebied van voeding, slaap, sport en belastbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door onze unieke combinatie van voedingskennis en expertise op het gebied van slaaphygiëne en (top)sportgeneeskunde.

Over Sportinnovator-centrum Sports Valley

Kernpartijen van het Sportinnovator centrum Sports Valley zijn Wageningen University & Research (WUR) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). De WUR bezit uitgebreide kennis en expertise op het gebied van voedingsstatus, de monitoring hiervan en van voedingsfysiologie. ZGV levert kennis en expertise vanuit o.a. haar afdelingen Topsportgeneeskunde, Sportgeneeskunde, Orthopedie, Longgeneeskunde en Radiologisch Centrum Topsport (RCT). Deze afdelingen maken deel uit van Sports Valley. Sports Valley is het High Performance Medical Centre van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Sports Valley biedt sportmedische diagnostiek, begeleiding en behandeling op maat aan olympiërs, paralympiërs, nationale en internationale topsporters, sporters, beginnende sporters en patiënten. Ook investeren ze in wetenschappelijk onderzoek onder andere op het gebied van voeding.

Het doel is het optimaliseren van het beleid rondom inspanning, herstel en adaptatie en daarmee belastbaarheid en gezondheid van de sporter. Hiertoe wordt kennis van de voedingsstatus en slaaphygiëne uitgediept.

Deze kennis wordt ingezet voor:

  1. (Top)sporters: vertaling naar innovatieve, gevalideerde concepten die ondersteuning geven in (aanpassing van) trainings- en wedstrijdschema’s.
  2. Patiëntenzorg: optimaal herstel van patiënten. Bijvoorbeeld door het inzetten van beweeginterventies voor, tijdens en na een operatie.

Om innovaties op het thema voeding, sport en belastbaarheid te realiseren en onze kennis en expertise te vergroten werken we samen met een groot netwerk van sportbonden, zorginstellingen, wetenschappers en bedrijven. Ons doel is om dit netwerk uit te breiden en projecten te realiseren die bijdragen aan de optimalisatie van de belastbaarheid en gezondheid van (top)sporters en patiënten. We bieden toegang tot unieke onderzoeksfaciliteiten en de zorgpraktijk.

Projecten
  • NutriProfiel voor Sporters

NutriProfiel geeft op basis van vitaminewaarden in bloed, gemeten in het laboratorium, en het voedingspatroon, vastgesteld met de Eetscore-vragenlijst, een persoonlijk voedingsadvies. De Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies zijn ontwikkeld voor de gemiddelde Nederlandse bevolking. Sporters hebben vaak andere voedingsbehoeftes. Daarom worden de Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies nu ook toegesneden op de sporter, wat zal resulteren in NutriProfiel voor Sporters.

  • Kennisverspreiding

Het Sportinnovator centrum Sports Valley deelt zijn expertise op voeding, sport en belastbaarheid. Dit wordt gedaan in bijvoorbeeld de ontwikkeling van online cursussen (Massive Open Online Course [MOOC]) met het thema voeding en sport, door het ontwikkelen van een e-learning over voeding en sport voor opleiders en coaches in de sport en door publicaties en via seminars.

  • Stressmarkers en micronutriëntenstatus

Sporters moeten regelmatig trainen om hun prestaties te verbeteren. Functioneele overreaching is nodig om het lichaam te triggeren met als gevolg dat stress factoren afgegeven worden en het lichaam zich aanpast aan de trainingsbelasting. Als de overreaching niet functioneel is kan dit leiden tot chronische stress met infecties en onderprestatie tot gevolg. Het meten van deze stress makers kan gebruikt worden om de belastbaarheid van sporters te monitoren en trainingsschema’s aan te passen. Ook micronutriënten levels (zoals magnesium en ijzer) zijn gelinkt aan prestaties en belastbaarheid. De rol hiervan is nog niet helemaal duidelijk en het is daarom belangrijk om dit in kaart te brengen.

Impressie

Gerelateerd nieuws