Overzicht

EquInnoLab.

Sinds 2016 volgt EquInnoLab. de visie om een wereldwijd uniek en toonaangevend kennis- en innovatiecentrum voor paardensport te worden. Toegankelijk voor iedereen. Bij EquInnoLab. houdt men van de sport zoals deze is en wil men de sport niet veranderen. De sport begrijpelijker maken en onderdelen beter trainbaar maken is de focus.

Dit Sportinnovator-centrum vervult in meer of mindere mate vier rollen: Fieldlab, onderzoeksinstituut, trainingscentrum en opleidingscentrum.

De definitie van een Fieldlab is voor ons als volgt: “Een praktische omgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen gericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren, evenals een omgeving waarin mensen leren deze oplossingen toe te passen. Een Fieldlab versterkt ook de aansluiting met onderzoek, onderwijs en beleid rond een specifiek thema.” Een Fieldlab is een bedrijfsgestuurde innovatieomgeving, waar vooral toegepast onderzoek plaatsvindt.

Omdat er weinig fundamenteel onderzoek is naar paardensport en het overgrote deel van het bestaande onderzoek vooral gericht is op veterinair onderzoek, heeft EquInnoLab besloten om ook fundamenteel onderzoek te gaan doen in de paardensport. Om met name toepassingen te kunnen ontwikkelen of co-creatie aan te gaan met de maakindustrie in de sector, moet voor de sport een wetenschappelijke kennisbasis worden ontwikkeld.

Zowel in het trainings- als in het opleidingscentrum gaat het om het delen van kennis en het verbeteren van sportprestaties. Wetenschap in de praktijk brengen is het motto!

De missie: EquInnoLab. bouwt aan de duurzaamheid, geloofwaardigheid en toekomstbestendigheid van paardensport door het objectiveren van sportprestaties en welzijn.

De expertise: Fundamenteel en toegepast onderzoek in de disciplines Springen, Dressuur en Eventing. Specifiek gericht op sportprestaties, zowel voor de topsport als voor de breedtesport. Zowel voor de reguliere sport als de aangepaste sport.

Impressie

Bekijk meer impressies

Gerelateerd nieuws