Menu
Overzicht

InnoSportLab Sport & Beweeg

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven, dat innoveert om sport, spel en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact.

Over InnoSportLab Sport & Beweeg

Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. De dienstverlening van InnoSportLab Sport & Beweeg concentreert zich rondom het meten en monitoren van de behoeften en effecten van sport- en beweeggedrag.

InnoSportLab Sport & Beweeg ondersteunt gemeenten als onderzoeker en als adviseur in de uitvoering van hun beleid. Ondernemers en andere initiatiefnemers worden door InnoSportLab Sport & Beweeg ondersteund met kennis en diensten bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten. Waar gewenst verzorgt InnoSportLab Sport & Beweeg projectcoördinatie en subsidieaanvragen.

Zo maakt InnoSportLab Sport & Beweeg effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk.

Projecten

 • CityLegends
  Een gamified urban platform dat jongeren uitdaagt om in hun stad meer te gaan bewegen.

 • #040Beweegt
  Een living lab initiatief dat de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier betrekt bij innovaties, experimenten en onderzoeksprojecten, zoals de Eckart interactieve beweegroute.

 • USPC
  De ambitie om urban sports te professionaliseren en veelvuldig inzetbaar te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten.

 • Vitality Living Lab
  Een programma dat in de Brainport regio de ontwikkelingen van innovaties op het gebied van sport en vitaliteit stimuleert.

Impressie

Bekijk meer impressies

Gerelateerd nieuws