<
Overzicht

InnoSportLab Sport & Beweeg

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven, dat innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact.

Over InnoSportLab Sport & Beweeg

Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. De dienstverlening van InnoSportLab Sport & Beweeg concentreert zich rondom het meten en monitoren van de behoeften en effecten van sport- en beweeggedrag.

InnoSportLab Sport & Beweeg ondersteunt gemeenten als onderzoeker en als adviseur in de uitvoering van hun beleid. Ondernemers en andere initiatiefnemers worden door InnoSportLab Sport & Beweeg ondersteund met kennis en diensten bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten. Waar gewenst verzorgt InnoSportLab Sport & Beweeg projectcoördinatie en subsidieaanvragen.

Zo maakt InnoSportLab Sport & Beweeg effectieve sport- en beweegstimulering samen mogelijk!

Lees hier over het Innovatieplan.

Projecten
  • CityLegends: een dynamische, location based digital game die jongeren uitdaagt om in hun stad te gaan bewegen.
  • #040Beweegt: een initiatief dat de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier betrekt bij innovaties, experimenten en onderzoeksprojecten, zoals de Eckart interactieve beweegroute.
  • USPC: de ambitie om wereldwijd aansprekende urban evenementen te organiseren en veelvuldig inzetbaar te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten.
  • Vitality Living Lab: een programma dat in de Brainport regio (nieuwe) bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van vitaliteit stimuleert

Impressie

Bekijk meer impressies

Gerelateerd nieuws