Overzicht

Jeugdsport innovatiecentrum

In het jeugdsport innovatiecentrum (JC) staat het creëren van rijke, betekenisvolle (leer)omgevingen voor de jeugdsport centraal. Bij het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve beweegconcepten en beweegprogramma’s voor de jeugdsport vertrekken we vanuit het specifieke en unieke van een doelgroep. Iedere doelgroep vraagt om een andere afstemming. Daarnaast zetten we ook in op een positieve en veilige leeromgeving, waar bij de begeleider (coach, docent LO) een voorwaardelijke rol speelt.

We realiseren deze afstemming door in het JC de pedagogische kwaliteit van de jeugdsport centraal te stellen en te verbeteren. In het JC wordt deze pedagogische kwaliteit geborgd door de aanwezige expertise ten aanzien van de (motorische, psychologische, pedagogische) ontwikkeling van het kind. Maar ook via een kritisch constructieve werkwijze waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen goede, minder goede of slechte sport- en bewegingspraktijken gericht op de ontwikkeling van kinderen.

Het JC kiest met de term pedagogische kwaliteit niet enkel voor het opvoedkundige uitgangspunt dat is verankerd met de term pedagogiek. We kiezen nadrukkelijk voor een bredere opvatting. Pedagogische

kwaliteit wordt in het JC expliciet gemaakt door praktijkgericht onderzoek en innovatief ontwerpen en manifesteert zich in:

 • Innovatieve sportspelen;
 • Afgestemde trainings- of beweegprogramma’s;
 • Passende sportdidactiek;
 • Toepasbare digitale begeleidingstools en
 • Een inclusief en veilig (leer)klimaat.

De drie werkgebieden van het JC zijn:

 1. Praktijkgericht onderzoek (via lectoraten)
 2. Ontwerpsessies (via ontwerpfabriek bijeenkomsten)
 3. Professionalisering (via scholing, evenementen en bijeenkomsten)

Voorbeeldprojecten:

 • Het pedagogisch sportkompas als basisvoorwaarde voor jeugdsport.
  Het accent in dit project ligt op de professionalisering van de georganiseerde jeugdsport. Het gaat daarbij onder meer over het verkrijgen van inzicht in sociale structuren voor bijvoorbeeld buurtsportcoaches. Het pedagogische kompas voor de jeugdsport wordt daarbij vormgegeven en zet zich door op zowel macro, meso-, als microniveau.

Gerelateerd nieuws