Overzicht

Sport Tech Center Twente

Inzet van innovatieve technologie:

Het Sport Tech Center Twente richt zich op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve en het toepassen van bestaande technologieën om sportprestaties te verbeteren, blessures te voorkomen en gezond sporten en bewegen te stimuleren.

Regionale specialisatie in sensortechnologie:

Het centrum benut de regionale expertise in sensor- en datatechnologie, die nauw verbonden is met de topsector hightechsystemen en slimme materialen in de regio Twente. Deze technologieën bieden mogelijkheden voor het monitoren en analyseren van sportprestaties en -bewegingen.

Economisch rendement en ondersteuning van (regionale) topsport:

Het Sport Tech Center Twente stimuleert technologische innovaties en draagt zo bij aan het economisch rendement van de regio. Daarnaast ondersteunt het centrum de (regionale) topsport door middel van kennisdeling en het beschikbaar stellen van geavanceerde apparatuur.

Internationale ambities:

Het centrum heeft de ambitie om internationaal toonaangevend te worden op het gebied van technologische sportinnovatie. Door samen te werken met internationale partners en het delen van kennis en technologie wil het centrum bijdragen aan de wereldwijde ontwikkeling van sport en verbeteren van de gezondheid.

Toepassing in breedtesport en publieke gezondheid:

De innovatieve technologieën, die in eerste instantie worden toegepast in de georganiseerde (top)sport, kunnen ook worden opgeschaald naar de individuele breedtesport en het domein van publieke gezondheid. Hiermee wordt het bevorderen van voldoende beweging en een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van het centrum en draagt het bij aan het overheidsbeleid en de toekomstige maatschappelijke ontwikkeling.

Partners en betrokken partijen:

In het centrum wordt er intensief samengewerkt tussen o.a. de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Sport Data Valley, (inter)regionale technologiebedrijven en het door de provincie ingestelde Sport Netwerk Overijssel. Deze samenwerking zorgt voor een sterke basis en een breed scala aan expertise binnen het centrum.

Impressie

Bekijk meer impressies