<
Overzicht

Sport science & innovation Groningen

Sportinnovator Centrum Groningen (SICG) is een broedplaats voor innovaties, waarbij know-how op het gebied van 'het optimaliseren van beweegprestaties' vanuit het Groningse kennisnetwerk wordt ingezet. Wij willen bijdragen aan betere sportprestaties, een leven lang bewegen en de waarden van sport door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, diensten en interventies. Concreet hopen wij meer medailles, een hogere sportdeelname, een actievere leefstijl en een hogere sociale betrokkenheid te realiseren, niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en mogelijk zelfs internationaal niveau.

De rol die SICG in dit verband kan spelen is

De rol die SICG in dit verband kan spelen is

  • het identificeren van kansrijke kennis,
  • het identificeren van kansrijke ideeën voor nieuwe producten, diensten en interventies,
  • het identificeren en verbinden van relevante partijen,
  • het initiëren van innovatieprojecten, en/of
  • het operationeel aansturen/uitvoeren van die projecten

Wij zijn voortdurend op zoek naar partijen die

  • ideeën hebben voor vernieuwing op het gebied van sport & bewegen en daarbij kennis en/of innovatiecapaciteit kunnen gebruiken (SICG weten te vinden), of
  • geïnteresseerd zijn om benaderd te worden door SICG zodra zich kansen vanuit nieuw ontwikkelde kennis aandienen (door SICG gevonden kunnen worden)
Projecten
  • Rolstoelergometer: product dat het mogelijk maakt dat alle rolstoelgebruikers, van vroege revalidatie tot Paralympische topsport, in hun eigen rolstoel kunnen trainen en feedback kunnen krijgen.
  • Exercise = Medicine: interventie om patiënten d.m.v. beweging beter voor te bereiden op en te laten herstellen van een medische ingreep
  • Fit en Vaardig op school: lespakket waarbij kinderen door een combinatie van fysieke en cognitieve inspanning beter taal- en rekenvaardigheden ontwikkelen

Gerelateerd nieuws