Innovatieplatform verduurzamen sportaccommodaties

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties en de implementatie daarvan. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Op de innovatiepagina van de Duurzaamheidsatlas worden de innovaties die hieruit voorkomen gedeeld. Zo komen deze oplossingen voor andere partijen beschikbaar en hoeven zij niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Daarnaast is de innovatiepagina van de Duurzaamheidsatlas toegankelijk voor alle innovaties die de verduurzaming van de sportsector versnellen. Wil je jouw innovatie ook delen? Stuur dan een mail naar info@duurzamesportsector.nl

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.