Overzicht

Sport Data Valley Lab Amsterdam

Het Sport Data Valley Lab Amsterdam is een plek voor slim, innovatief en zorgvuldig data gebruik. Een plek waar data professionals en sportwetenschappers hun krachten bundelen. Waar kennis van data professionals over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking, modellen, visualisaties en privacy samenkomt met sportinhoudelijke kennis. Samen met de sportpraktijk en de wetenschap willen we meer waarde creëren van sportdata door hulp en advies voor (top)sportend Amsterdam. Het Sport Data Valley Lab Amsterdam wordt gehost door het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS).

Het Sport Data Valley Lab Amsterdam is meer dan alleen een loket. Het is ook een werkplaats en open podium.

Werkplaats

Sport Data Valley Lab is een open werkplaats voor dataprofessionals, bewegingswetenschappers, embedded scientists, studenten en AISS-partners. Een plek waar gewerkt wordt aan:

  • Opening up en standaardisatie sport data en algoritmes
  • Ontsluiten en koppelen van databronnen binnen de kennisinstellingen, de praktijk en het bedrijfsleven
  • Fact-sheets en infographics (Topsport Topics)
  • Het monitoren van sporters
  • Data onderzoek en innovatie

Loket

Heb je een sportdatavraag? Zoek je sportdata, algoritmes of een nieuwe toepassing? Een date met uw data? Dat kan. Kom langs of neem contact op met ons.

Open podium

Het Sport Data Valley Lab organiseert geregeld een open podium rondom data gedreven vragen van coaches, projecten, onderzoeken en innovatieve ideeën. Aan de hand van geanonimiseerde cases uit verschillende sportsectoren doet u inspiratie op over de mogelijkheden van data in de sport. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. De ene keer ligt de nadruk op data science, de andere keer op de sportpraktijk.

Impressie

Gerelateerd nieuws