Menu

Nationale Sportinnovator Prijs 2015 - 2019

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die leiden tot een concreet product of dienst. Dit betekent dat alle benodigde bouwstenen aanwezig zijn om binnen 6 tot 18 maanden van idee tot een getest en werkend prototype/dienst te komen, of tot opschaling van een bestaand prototype/dienst. Het Topteam Sport zoekt met deze prijs naar vernieuwende ideeën in de sport, waarbij wordt gekeken naar ideeën die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben. In de periode 2015-2019 heeft Sportinnovator verschillende subsidierondes uitgevoerd om innovatieprojecten in de sport aan te jagen.

Nationale Sportinnovatorprijs 2019: "Van prestatie naar plezier"

Het thema van de subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2019 is 'Van prestatie naar plezier’. Presteren staat vaak voorop, waarbij naast het beleid vanuit verenigingen ook ouders (onbewust) een rol spelen. Sociale innovaties zijn nodig om een gedragsverandering teweeg te brengen bij ouders van sportende kinderen en het plezier in de sport voor de jeugd tot en met 12 jaar te vergroten. Het gaat daarbij om het bereiken van 1) positief gedrag langs de lijn, 2) gedrag van ouders ten aanzien van het beleid van de vereniging, waarbij ze de nadruk leggen op plezier in plaats van prestatie en 3) gedrag dat een positieve invloed heeft op de sportdeelname van kinderen in het algemeen. Inmiddels is de inschrijving gesloten. De winnaars werden op 28 november in het zonnetje gezet tijdens de VSG-inspiratiedag ‘Aan de slag met innovatie’ in Eindhoven, die in samenwerking met Sportinnovator en de gemeente Eindhoven wordt georganiseerd. De winnaars zijn:

2018 - Thema: Mind Your Fitness

In 2018 was het thema van de Nationale Sportinnovator Prijs ‘Mind Your Fitness’, waarmee innovaties op het snijvlak van sport en mentale aspecten kunnen worden ontwikkeld. De winnaars waren:

2017 - Thema: Towards Tokyo 2020

In 2017 was het thema: Ontwikkel een concreet product dat in 2020 van grote invloed zal zijn op de sportprestaties van de Nederlandse Olympische en/of Paralympische equipe in Tokio. De winnaars waren:

2016 - Thema: Bein en einde innovatieketen

In 2016 werd de Nationale Sportinnovator Prijs uitgereikt aan innovaties óf aan het begin van de innovatieketen, óf aan het eind van de innovatieketen. 


  1. Begin innovatieketen - van idee naar prototype: alle benodigde bouwstenen zijn aanwezig om binnen zes maanden van idee tot een werkend prototype/dienst te komen. 

  2. Eind innovatieketen - van product naar de markt: de innovatie is een schaalbaar product of dienst. De vermarkting van de innovatie is de volgende stap. De winnaars waren: