Overzicht

200 huizen van het gas af dankzij één kunstgras voetbalveld

De energietransitie brengt tal van projecten met zich. Zo werkt Aendless Energy aan een methode om warmte op te wekken uit kunstgras-sportvelden. Bovendien is het de verwachting dat de sporter hier ook van profiteert. Gaat Aendless Energy voor een revolutie zorgen?

Redactie 17 november 2022, 00:00

Het principe van warmte winnen uit kunstgras klinkt eenvoudig. Onder het kunstgrasveld komt een leidingensysteem. Daardoorheen stroomt een koude vloeistof die wordt opgewarmd door de zon en omgevingstemperatuur. Dit levert energie op die kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen en (club)gebouwen in de omgeving.

“Omdat de temperatuur op het veld daalt door de onttrekking van warmte kan dit het sporten comfortabeler maken"

Dennis ten Barge, als project- en bedrijfsleider sinds 2020 betrokken bij Aendless Energy: “Deze techniek is al toegepast voor asfalt. Maar van kunstgras is een aanzienlijke temperatuurstijging bij zon en warmte bekend, veel meer dan bij natuurgras. Dat vonden we interessant om verder uit te zoeken. Onze prognose was dat we uit een volledig voetbalveld voldoende energie genereren om circa tweehonderd woningen jaarrond van warmte te voorzien. Deze prognose is in de eerste pilotfase juist gebleken.”

Naast het opwekken van warmte brengt deze methode in potentie ook voordelen voor de sporters met zich mee. “Omdat de temperatuur op het veld daalt door de onttrekking van warmte kan dit het sporten comfortabeler maken. Bovendien vermindert de kans op blessures doordat het veld mogelijk minder stroef is dankzij condensvorming. De proef richtte zich specifiek op een kunstgras-voetbalveld. Bedrijfsmatig is dat interessant vanwege de aantallen en omvang, maar het principe is eigenlijk bij alle kunstgrasvelden mogelijk. Zolang de specifieke sporttechnische eisen overeind blijven, zien wij voor elke tak van sport alleen maar voordelen.”

"De KNVB hanteert strenge eisen waar een voetbalveld aan moet voldoen. Bij andere sporten zijn de normen weer anders. Daarom willen we het kunstgras uiteindelijk finetunen per sport”

Samenwerking
Een consortium werkt samen om dit project werkelijk te realiseren. “Roelofs en Stukton zijn gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte. Antea weet alles van kunstgras-sportvelden en Installect richt zich op de installatietechniek. De Universiteit Twente tot slot doet onafhankelijk onderzoek naar de effecten van deze techniek en rapporteert ons over de metingen. We hebben ook veelvuldig contact met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Voor hen is deze manier van energieopwekking van groot belang als mogelijk puzzelstuk in de energietransitie. Bovendien sturen zij aan op samenwerking als manier om maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken. Ieder vanuit zijn of haar eigen kracht en rol.”

In het afgelopen half jaar testte Aendless Energy de techniek op een proefveldje van 300 vierkante meter in Zwolle. Begin november verschenen de resultaten. Ten Barge: “We legden vier verschillende opbouwen onder de grasmat aan. In alle vier de gevallen bleek de methode te werken. Eén opbouw leverde zelfs boven verwachting veel energie op: de eerder verwachtte tweehonderd huizen die verwarmd kunnen worden uit een kunstgras-voetbalveld lijken we ruimschoots te halen.”

Ondanks dit positieve nieuws blijft Ten Barge kritisch. “Sporttechnisch zitten er nog haken en ogen aan de opstelling. De KNVB hanteert strenge eisen waar een voetbalveld aan moet voldoen. Bij andere sporten zijn de normen weer anders. Daarom willen we het kunstgras uiteindelijk finetunen per sport.”

Opschalen
Nu de eerste grote test geslaagd is, start een nieuwe fase. “Voordat we het systeem onder een volledig voetbalveld aanleggen en het op de markt brengen, gaan we opschalen naar een tussenmaat. Daarbij gaan we uit van de variant die eruit sprong en van opgedane inzichten. In juni 2023 hopen we dat het nieuwe testveld klaar is. Een groter formaat veld biedt ook de mogelijkheid om een grotere groep gebruikers op het veld te laten spelen en te monitoren of hun gevoel op het veld goed is. Ook dat laten we meewegen”, aldus Ten Barge.

Werk aan de winkel dus voor Aendless Energy en de rest van het consortium. Ten Barge: “Als het uiteindelijk lukt om energie te winnen met deze methode, dan is dat al fantastisch. Kostentechnisch is het interessant, het levert weinig hinder op, omdat alles onzichtbaar is weggewerkt én het is een duurzame en stabiele manier van energie opwekken. Als sporters bovendien profiteren van positieve bijeffecten, dan is het project helemaal geslaagd.”

Voor informatie: kijk op www.aendless.nl of stuur een bericht naar info@aendless.nl

"Kostentechnisch is het interessant, het levert weinig hinder op, omdat alles onzichtbaar is weggewerkt én het is een duurzame en stabiele manier van energie opwekken"

De opbouw van het warmte-win-systeem van Aendless Energy.