Overzicht

Aanpak voetbalgeweld dichterbij dankzij nieuwe technologie

Recente incidenten maken opnieuw pijnlijk duidelijk dat racisme, discriminatie, intimidatie en geweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden de kop op blijven steken. Dit hoort niet thuis in de wereld van sport. Vanavond debatteert de Tweede Kamer dan ook over de aanpak van voetbalgeweld. Eén oplossingsrichting, slimme technologie, kan al snel groot verschil gaan maken. Maak kennis met de toepassing van geluidscamera’s uit het project ‘Fangage for Football’ en de innovatieve methode voor toegangscontrole ‘Identity Based Access’: twee slimme oplossingen die vandaag worden toegelicht tijdens het Innovatiefestival van de KNVB en morgen op het internationale voetbalcongres Soccerex.

Redactie 29 mei 2024, 11:29

Met het vervolg van Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI) is de komende jaren blijvende aandacht voor Slimme technologie in Voetbalstadions. Tijdens het Innovatiefestival van de KNVB en het internationale voetbalcongres Soccerex maken belanghebbenden uit de voetbalwereld kennis met de verschillende oplossingen. Het gaat om oplossingen gericht op:

  • Persoonsgebonden toegang (preregistratie); weet wie er in je stadion komt;
  • Beter signaleren en vastleggen van racisme en discriminatie op beeld en met geluid;
  • Voorspellen en beïnvloeden van gedrag;

De ontwikkelde oplossingen kunnen eveneens bijdragen aan het handhaven van stadionverboden, het tegengaan van wangedrag en geweld en een positieve stadionbeleving. Niet onbelangrijk: alle oplossingen voldoen aan de Nederlandse privacy wet- en regelgeving. Zie het rapport met  juridisch kader van Pels Rijcken (landsadvocaat) en de aanvullende juridisch verkenning uitgevoerd om clubs handvatten te geven bij de keuze van een oplossing.

Bekijk hier een korte impressie van twee reeds geteste technologieën:

Deze oplossingen komen voort uit een pilot als onderdeel van een van de maatregelen van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI), een gezamenlijk plan van de Rijksoverheid, KNVB en samenwerkingspartners om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. De Rijksoverheid heeft Sportinnovator opdracht gegeven om deze pilot en het vervolg te begeleiden. 

Zie ook:  Zo wordt live sport kijken nog leuker