Overzicht

Bijeenkomsten Innovatieplatform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector aan innovaties, kennisontwikkeling en -deling. In juni organiseert het Innovatieplatform Duurzame Sportsector vier kennissessies in Oost-Nederland.

Redactie 24 mei 2024, 16:16

De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

- 18 juni: duurzame innovaties in de openbare ruimte
- 20 juni: verduurzamen sporthallen
- 25 juni: verduurzamen zwembaden
- 27 juni: sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie.

Ben jij een gemeente met concrete vragen over jouw situatie? Of wil je je laten inspireren? Of denk je dat jij als gemeente of leverancier nieuwe inzichten kan delen? Dan kun je tijdens deze kennissessie in gesprek met specialisten, ervaringsdeskundigen en je netwerk verbreden.

Kennissessie duurzame innovaties in de openbare ruimte, dinsdag 18 juni

De ontwikkelingen van duurzame oplossingen voor een beweegvriendelijke openbare ruimte zijn groot. Binnen het Innovatieplatform Duurzame Sportsector hebben we hierover veel kennis verzameld. Deze kennis delen we graag tijdens deze kennissessie. We bespreken onderstaande thema’s:

 • Realisatie van vitale speeltuinen, parken en speelpleinen
 • Duurzaam aanbesteden
 • Circulair materiaalgebruik
 • Praktijkvoorbeelden
 • PaaS 'product as a service' toepassen in de openbare ruimte

De kennissessie is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Locatie: Hamalandhal in Lichtenvoorde
Tijdstip: 18 juni 13.30 – 17.00 uur

Kennissessie verduurzamen sporthallen, donderdag 20 juni

Een groot deel van de sporthallen in Nederland zijn gebouwd in de jaren ’70 – ’80. Deze sporthallen zijn toe aan renovatie of nieuwbouw. Deze afweging vraagt veel van een gemeente. Veel kennis die je daarbij kan inzetten, hebben we verzameld binnen het Innovatieplatform Duurzame Sportsector. Deze kennis delen wij in deze sessie. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Circulair materiaalgebruik
 • Duurzaam aanbesteden
 • Modulaire concepten
 • Tijdelijke betaalbare alternatieven
 • Hoe denken in maatschappelijke waarde, ruimte biedt op je investeringen en exploitatie
 • Praktijkvoorbeelden

De kennissessie is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Locatie: FSG campus in Apeldoorn
Tijdstip: 20  juni 13.30 – 17.00 uur

Kennissessie verduurzamen zwembaden, dinsdag 25 juni

Er gebeurt veel in de verduurzaming van zwembaden. Dit is onder andere ingegeven door de energiecrisis en verouderde accommodaties, dit veroorzaakt de behoefte aan duurzame zwembaden. Er is al heel veel kennis over het verduurzamen van zwembaden welke we verzameld hebben met het Innovatieplatform Duurzame Sportsector. Deze kennis delen we in deze kennissessie waar de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • duurzame oplossingen
 • beschikbare subsidies
 • nieuwe manier van aanbesteden,
 • praktijkvoorbeelden

De kennissessie is voor iedereen vrij toegankelijk.
Locatie: Erve Kraesgenberg in Losser met aansluitend een rondleiding in zwembad Brilmansdennen 
Tijdstip: 25 juni 13.30 – 17.00 uur

Kennissessie sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie, donderdag 27 juni

Sportaccommodaties kunnen naast de vitale functie in sport en het sociale domein ook functioneren als bron van warmte, water en energie. Met de druk op de ruimte geeft dit een extra argument om sportaccommodaties te behouden of ontwikkelen. Binnen het Innovatieplatform Duurzame Sportsector hebben we veel kennis en kunde verzameld over dit thema. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde in de kennissessie van 27 juni: 

 • Collector kunstgrasvelden
 • Waterbuffering onder sportvelden
 • Praktijkvoorbeelden

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van biologisch afbreekbare kunstgrasvezel en backing welke in deze kennissessie gepresenteerd worden. De kennissessie is voor iedereen vrij toegankelijk.

Locatie: SV Zwolle
Tijdstip: 27 juni 13.30 – 17.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomsten kunt u doen via m.stroet@sportengemeenten.nl.

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen, SportInnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.  

Gerelateerd nieuws