<
Overzicht

Deze posts bereikten de meeste mensen op LinkedIn

Niet alleen op de website kende Sportinnovator een grote groei aan bezoekers, ook het bereik via sociale media steeg aanzienlijk. Waar begin 2020 nog amper duizend mensen Sportinnovator dagelijks voorbij zagen komen op de zakelijke sociaal online netwerk, waren dat eind 2020 ruim 4.300 mensen. Een enorme groei. Dit zijn de vijf posts die op LinkedIn de hoogste interactieratio hadden.

Redactie 30 december 2020, 12:00

Op de vijfde plek: Recyclebare klimgreep binnen handbereik
Het GreenHolds Sportinnovator project staat op het punt van het voortbrengen van een baanbrekende innovatie. Tijdens het project dat twee jaar loopt, heeft #Greenholds een duurzame oplossingen met kwalitatief de beste klimgrepen in een circulair systeem ontwikkeld, die bovendien recyclebaar zijn. Een revolutie in de klimwereld, omdat klimcentra op die manier geen klimgrepen meer aanschaffen, maar eerder leasen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen het uitzoeken van de vorm van de klimgreep.

Sportinnovator sprak met Tim Mullens MSc. en Geert Voncken over de huidige stand van zaken.

Op de vierde plek: Eindhovense start-up lanceert soort 'pokémon' voor urban sporter
Eindhovenaar Jimmy Hermans maakte zelf lang deel hier vanuit. Hij lanceerde onlangs met hulp van Harmen Beijsterbosch van Innosportlab en Jeffrey Lanters van de Eindhovense gamestudio Hulan de (gratis) app Citylegends. ,,In een paar dagen tijd hadden we al vijfhonderd gebruikers, puur door mond tot mond reclame", vertelt Hermans. ,,We hebben acht ambassadeurs die zelf bekend zijn in het wereldje, goede bmx'ers, skaters, freerunners en vooral ook enthousiaste, bereikbare sporters die de app een warm hart toedragen."

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6683366624948568164/
Op de derde plek: Haal meer uit jouw data
Verzamel data over training en slaap met je favoriete apps, bewaar ze privacy-vriendelijk op één plek, analyseer ze met de gestandaardiseerde wetenschappelijke dashboards of je eigen analysescripts, deel je data en resultaten met je team of collega’s, en verbeter het inzicht in sportprestatiesmet gepersonaliseerde voorspellingen en alerts.


Op de tweede plek: Subsidietraject voor bedrijven
Het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven bestaat uit twee fasen. In de eerste fase konden consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsstudie. In de oproep die nu is geopend is maximaal 500.000 euro per project beschikbaar voor innovatieprojecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van het Nationaal Sportakkoord. Let op: deze oproep staat ook open voor consortia die zonder de steun vanuit Sportinnovator een haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

Op de eerste plaats: Winnaars innovatiechallenges bekend
Op 4 februari zijn de winnaars van de Innovatiechallenges ‘Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’ en ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvingen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 20.000,- en € 70.000,-.