Menu
Overzicht

Eerste Nationale Sportinnovatie Diner

Thema: meer sporten en bewegen

Woensdag 11 mei was het Nationaal Sportinnovatie Diner in sociëteit de Witte in Den Haag. Met ruim 70 bevlogen mensen uit de overheid, sport, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zijn we die avond met elkaar op zoek gegaan naar innovatieve ideeën en concrete acties voor een actiever en vitaler Nederland. Het was een waardevolle bijeenkomst, waarin nog eens duidelijk werd dat het in beweging krijgen van Nederland een zeer complexe maatschappelijke uitdaging is waar geen eenduidige oplossing voor op de plank ligt. En waar je niet één enkele partij voor verantwoordelijk kunt maken.

Redactie 23 mei 2022, 09:30

De oproep van de avond was glashelder: alleen MET elkaar kunnen we het verschil maken om Nederland meer en beter te laten sporten en bewegen. Iedereen moet tegelijkertijd die eerste stap zetten, zoals minister van Oplossingen Nienke Meijer het kernachtig verwoordde.

Sinds 2015 heeft Sportinnovator zo’n 1000 innovatieve ideeën beoordeeld. En bijna 300 kansrijke initatieven, financiële ondersteuning en advies gegeven. Tijdens het diner hebben we daar een paar mooie voorbeelden van laten zien. Kijk voor inspiratie nog eens terug naar onze innovatievideo. We doen dit als een lerende organisatie met het veld. Die aanpak bieden we aan en brengen we in voor de nationale discussie, om de gewenste doorbraak tot stand te brengen.

Vmbo-jeugd meer in beweging met landelijk actieprogramma GiveMe5
En we zitten niet stil. Zo lanceerden we afgelopen dinsdag tijdens de Big Improvement Day het landelijk actieprogramma GiveMe5 dat als doel heeft om met vernieuwend praktijkonderzoek de vmbo-jeugd meer in beweging te krijgen. Lees meer over 'Give me 5 more years to life'.

Hoe nu verder?
Na het diner hebben we alle aanwezigen een Ball2Action meegegeven. Deze is bedoeld om tot actie aan te zetten. Wat kun je doen om meer beweging te creëren: binnen je organisatie en jouw werkveld, in je eigen leven, in je eigen dorp of stad of bij jouw vereniging? Sportinnovator heeft de aanwezigen gevraagd hun ideeën en acties te delen met ons. Als verbinder en katalysator zorgt Sportinnovator ervoor dat alle acties in één ‘activiteitenbundel’ bij elkaar komen en breed gedeeld worden. Samen laten we zien wat werkt en hoe we het verschil gaan maken. Heeft u ook een initiatief dat u wilt delen, laat het ons dan weten via info@sportinnovator.nl.